ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات آرشيو زن آزاد

کمپين ها

خانه

English


 

 

 

 

 


از نظر همه مذاهب، اسلام وحكومت های اسلامی زنان منبع فتنه تلقی میشوند.

امروز و به این وسیله ما آغاز به فعالیت “فتنه – جنبش برای رهائی زن” را اعلام می كنیم.

فتنه یک حرکت اعتراضی است در دفاع از آزادی، برابری و سكولاریسم و علیه:

- قوانین و سنتهای ضد زن در همه جوامع

- زن ستیزی مذهبی و بویژه قوانین شریعه و تعرض نیروهای اسلامی به حقوق و حرمت زن

- خشونت نسبت به زنان

-  تابوها و تعصبات فکری و فرهنگی و اخلاقی و مذهبی علیه زنان

- بردگی جنسی زن.تجارت زنان و دختران توسط باند ها و مافیای سكس

- حجاب اجباری و آپارتاید جنسی

جنبش برای رهائی زن بویژه “فتنه” ای است علیه حکومت اسلامی ضد زن در ایران و علیه همه جریانات اسلامی در همه جا!

ما همه مبارزین برای آزادی و رهائی  زن را به حمایت فعال از این حرکت فرا میخوانیم!

 

fitnah.movement2@gmail.com

         

تماس با ما

خانه