ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات آرشيو زن آزاد

کمپين ها

خانه

Englishسيامک امجدى

 هماهنگ کننده فعاليتها

siamakamjadi1@gmail.com

tel: +31 (0) 640995889


مينا احدى

سخنگو و فعال فتنه - جنبش براى راهايى زن

minnaahadi@gmail.com

 tel: + 49 (0) 1775692413


مريم نمازى

سخنگو و فعال فتنه - جنبش براى راهايى زن

maryamnamazie@gmail.com

tel: +44 (0) 7719166731


آدرس پستی:
Maryam Namazie
BM Box 1919, London WC1N 3XX, UK

Email: fitnah.movement2@gmail.com

 

مسئول سايت: سيامک امجدى

       

در باره ما

خانه