ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

خدواندا ما را از برابری جنسیتی غربی در امان دار!

 

 


بهرام سروش

 

”اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مسئله‌ی زن، نگاه سالم و منطقى و دقیقى باشد، شرط اوّل آن این است که ذهنمان را از این حرف‌هایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنند - در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد برابرى جنسى - باید بکلّى تخلیه کنیم. یکى از بزرگ‌ترین خطاهاى تفکّر غربى در مورد مسئله‌ی زن، همین عنوان ”برابرى جنسى“ است.“ (خامنه‌ای در جمع بانوان برگزیده نظام)


این، هشدار خامنه‌ای به زنان در برابر خطر برابری جنسیتی است! در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که مشکلات نظام و رهبری چنان خامنه‌ای را گرفتار کرده که ایشان حتی توان توجیه و پوشش به سیاق آخوندی را هم از دست داده است. واقعیت کریه قوانین و مقررات ضد زن در جمهوری اسلامی بجای خود، اما چگونه می‌توان با این عریانی و وقاحت از نابرابری زن دفاع کرد؟ نزدیک به دو سوم سخنرانی خامنه‌ای به همین هشدار نسبت به تخلیه اذهان از تفکر غربی در باره برابری زن اختصاص دارد.


اما وقتی این سخنان را در متن جامعه امروز ایران قرار می‌دهیم، نگرانی خامنه‌ای از نظر حفظ مصلحت نظام کاملاً بجا و منطقی می‌نماید،‌ و صراحت لهجه‌اش هم قابل‌درک. وقتی شما نسبت به خطرات پدیده‌ای هشدار می‌دهی، در حقیقت داری وجود آن خطر را تأیید می‌کنی. خامنه‌ای به درستی نگران تفکر و خواست برابری زن است. این خواست عمیقاً میان زنان و کل جامعه ریشه دارد. پس از سی و اندی سال توحش اسلامی و خشونت و تبعیض علیه زن به زمخت‌ترین شکل آن، جامعه دارد تفکر و عمل اسلامی و شرقی ضد زن را دفع می‌کند و برای رفع کامل آن به میدان آمده است. این را در اعتراض هر روزه زنان، در خواست‌ها و تمایلاتی که در هر فرصتی ابراز می‌شود، در نفی عملی حجاب، در مقابله با جداسازی جنسیتی، در اعتراض به قوانین نفرت‌انگیز مربوط به موقعیت زن در خانواده و در دسترسی به مشاغل و رشته‌های تحصیلی،‌ در بسیج شدن جامعه در حمایت از زنان در بند و اعدامی، مانند ریحانه جباری، و غیره می‌توان دید. این جنبشی عظیم است. زن، و مبارزه‌اش برای برابری پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. خامنه‌ای به درستی این را درک کرده. اگر چیزی می رود ”تخلیه شود“، نه ذهن زنان از خواست برابری جنسیتی، بلکه جامعه از توحش ضد زن اسلامی است!*
 

درج در نشريه زن آزاد شماره ۴٠
http://www.fitnah.org/fitnah_farsi_page.html

 

fitnah.movement@gmail.com