ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

استادیوم برای همه
زنان معترض پشت درهای استادیوم آزادی

 

احسان رياحى


جمعه، ٦ تير ٩٣، یکی دیگر از بازیهای هفته لیگ جهانی والیبال برگزار شد و تيم ایران در مقابل لهستان بازى کرد. اين مسابقه ساعت ٩ شب شروع مى شد، اما از ساعت ٧ درهای ورود برای تماشاگران باز مى شد. اما در آپارتاید جنسی حکومت اسلامی، زنان از ورود به ورزشگاه محرومند.


در حالی که مسئولین برگزاری مسابقات در استادیوم آزادی ورود زنان و خبرنگاران زن را برای بازی های والیبال ممنوع کرده بودند، از طرف نهادها و تشکل هاى مختلف زنان، جمعیتی از جوانان دختر و پسر از ساعت ٧ عصر دست به تجمع زده و خواهان ورود زنان به داخل استادیوم و تماشای بازی شدند.


بنابراخبار منتشر شده تجمع در مقابل درب ورزشگاه و فشار اعتراض زنان به قدری بود که نیروی انتظامی و گارد ویژه حکومت اسلامی در محل حاضر شده و از ورود زنان جلوگیری کرد. برخی از خبرها از درگیر شدن دختران و پسران جوان معترض با نیروهای انتظامی حکایت دارد. عکسی که در اینجا هست، یکی از صحنه های همین نبرد را نشان مى دهد.

 

 

این اولین اعتراض برای باز کردن درب استادیوم ورزشی به روی زنان و شکستن این دیوار آپارتاید حکومت اسلامی نبوده و نخواهد بود. این اجتماعات را باید گسترده تر کنیم. واقعیت اینست که فشار بر روی حکومت سنگین است و زنان و مردان آزادیخواه در ایران دیر یا زود درب ورزشگاهها را به روی زنان نیز باز خواهند کرد.


کارزاری تحت عنوان "استاديوم براى همه" و برای لغومحروميت زنان به استاديومها و بر عليه تفکیک جنسیتی در جریان است، همگان را به پیوستن به این کارزار فرا میخوانم. اخبار اعتراضات "کارزار برای بازکردن درب استادیوم برای همه" را وسیعا انتشار دهیم.


استادیوم برای همه است و این کارزار زن آزاد در ایران براى لغو محروميت ورود زنان به ورزشگاه ها است، به اين کارزار بپيونديد.*

 

درج در زن آزاد شماره ۴٩

 

fitnah.movement@gmail.com