ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

حجاب نامناسب“ چه مفهومی دارد؟

 

ليلا يوسفى

 

 

حوالی دو هفته پیش در مهر دشت کرج، دختر ورزشکاری به مدت چند سال هر روز با ”حجابی نامناسب“ مى دویده است و عده اى که از این اوضاع ناراضی و خشمگین بودند، سرانجام یک روز به او تجاوز کرده و سپس او را به قتل رساندند.“

سایت های خبری ای را که میشناختم زیرو رو کردم، اما بیشتر از این پیام کوتاه، مطلبی دستم را نگرفت. این خبر را کسی که در آن محله زندگی میکند، سربسته و کوتاه برایم فرستاده بود و حاضر نشد شرح بیشتری از ماجرا بدهد.

اما دانستن جزييات این اتفاق مهم  نیست. مهم زندگی و جان زنان بیگناهی است که بدون وقفه اینطور وحشیانه در سکوت خبری گرفته میشود. ضمن اینکه بى نهایت پریشان و متاسف شدم، (چرا که هرگز به این خبرها عادت نمیکنم) میتوانستم کل حادثه را بدون توضیح بیشتری در ذهن بیاورم.

حجابى نامناسب“ چه مفهومی دارد؟ برای زنانی که هر روزشان در جامعه ای با چنین شرایطی میگذرد،  راهی بجز مبارزه نمیماند. راهی به جز دفاع از خود و دفاع از حقوق اولیه، از حق حیاتی که به همین راحتی از آنان سلب شده است.

هنگامی که هیچ قانون و حمایتی از طرف دولت و مراجعی معتبر وجود نداردو خودِ حاکمان وقت به تمامی معنا در زن ستیزی و آزار آنها از هیچ راهی دریغ نمیکنند. بدون دادگاه و بدون هیچ دفاعی با افکاری قبیله ای و غیر انسانی، آدمهایی  بیمار و جانی، برای زندگی دختری جوان اینگونه تصمیم میگیرند.

آنها از زن چیزی بجز برده ی جنسی نمیشناسند به همین دلیل  شادی، شغل، تحصیلات، حق انتخاب در هر موضوعی، حتى حق حرف زدن و نظر دادن و بیان افکار خود بطور آزاد را برای او حرام میدانند.

آنها تنها بیمارانی هستند که با آموزش های غلط و ضد زن، زندگی میکنند. حتى دویدن یک دختر تا این حد آنها را بهم میریزد. موفقیت  زنان در یک جامعه برای آنها شکستی بزرگ است. به همین اعتبار آنها راهی بجز کشتار ندارند و زنانی که بردگی را نمى پذیرند، هر کدام به نوعی با آن مقابله میکنند و تا بدست آوردن آزادی و برابری و امنیت کامل در یک جامعه سالم این مبارزه را پایانی نیست. *


 
درج در نشريه زن آزاد ٣٨
 http://www.fitnah.org/fitnah_farsi_page.html

 

fitnah.movement@gmail.com