ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

تماشاى مسابقات ورزشى در ورزشگاه، حق ما زنان است!

 


سارا هدايت

 

 

از زمانى که جمهورى اسلامى سر کار آمده است زنان، نيمى از جامعه ايران، از حق و حقوق برابر و انسانى شان محروم شده اند. بى حقوقى، نابرابرى، جدا سازى و تبعيض جنسى"قانونا" در عرصه هاى مختلف اجتماعى از طرف حاکميت اعمال شده و تلاش هاى زيادى انجام گرفته که در مجموع، جلو حضور اجتماعى زنان ايرانى گرفته شود.


عرصه ورزش و خصوصا حضور زنان در استاديومهاى ورزشى يکى از عبور ممنوع هاى است که حکومت اسلامى براى زنان بوجود آورده است. اين درحالى است که حضور در ورزشگاهها و تماشاى مسابقات ورزشى يک حق ابتدايى هر فرد صرفنظر از جنسيت آنها مى باشد. اما در جمهورى اسلامى اين امر به ظاهر کوچک و پيش پا افتاده سالهاست ناديده گرفته شده و حتى زنان معترض به اين تبعيض و ناعدالتى مورد اذيت و آزار و ضرب و شتم و بى حرمتى قرار مى گيرند.


نمونه اين اعتراض در روزهاى گذشته و در جریان بازیهای جهانی والیبال درمقابل استاديوم آزادى در تهران اتفاق افتاد. زنان ايرانى که خواستار ورود به محل برگزاری مسابقات بودند نه تنها به داخل ورزشگاه راه داده نشدند بلکه در بیرون درهاى بسته به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادى از آنها نيز دستگیر شدند.

 

این در حالی است که بر طبق قوانین فدراسيون جهانی واليبال، (فیبا) جلوگیری از حضور زنان در مسابقات جهانی حتی برای کشورهای اسلامی غیر قانونی است. جمهوری اسلامی نیز برای توجيه کردن اين قضيه و دور زدن قانون فیبا از ورود زنان با مليتهاى ديگر برای تماشای مسابقات واليبال ممانعت به عمل نیاورد. زنان ایرانی نیز با تجمع اعتراضی خود پشت درهای بسته ی ورزشگاه در روزهاى مسابقه مانع از عملی شدن نقشه ی پلیدانه ی مقامات جمهوری اسلامی که سعی در قبولاندن این مطلب که زنان ایرانی خود تمایل به حضور در ورزشگاه ها را ندارند، شدند.

 

ناظر فدراسیون جهانی واليبال در اعتراض به اين حركت گفته است: "حیف است که اجازه ورود به زنان ایرانی داده نمیشود و جای آنها بین تماشاگران خالی است.

 

از سوی دیگر زنان نماینده ای که وظیفه اشان در مجلس "احقاق" خواسته های زنان است در مورد تماشای مسابقات ورزشی گفته اند: "کار زن بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری است نه دیدن مسابقه. هیچ لزومی ندارد که خانم ها به ورزشگاه بروند. اگر هم خیلی مشتاق دیدن مسابقه هستند، در خانه و از تلویزیون مسابقه‌ ها را ببینند. رفتن خانم ها به ورزشگاه نه صحیح است و نه واجب. اصلا رفتن خانم ها به ورزشگاه به چه دردی از اجتماع می خورد و چه باری از دوش کشور بر می دارد". حال خود اين خانم هاى مجلس نشين حضورشان در مجلس به چه دردی از اجتماع میخورد و چه باری از دوش جامعه ى زنان بر میدارد، نمى دانم؟ آیا بهتر نیست اين خانم ها بجاى نسخه پيچيدن براى زنان ديگر خود کرسى مجلس را به نفع "جنس برترشان" رها کنند وبه خانه بروند و به شوهر داری و بچه داری شان بپردازند.

 

ما زنان ايرانى خواهان لغوهر چه سريعتر محدوديت ورود به ورزشگاهها هستيم و تا فرونريختن اين ديوار تبعيض و نابرابرى به اعتراضمان ادامه مى دهيم.*

 

مندرج در زن آزاد شماره ۴٨

 

fitnah.movement@gmail.com