ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

شاخ و شانه کشیدن علیه زنان ممنوع!
 

 

 سيامک امجدى

 

برده جنسى بودن، مطيع و فرما‌نبر بودن، بچه زائيدن و بچه‌داری کردن، شستن و روفتن و به مرد سرويس جنسى دادن و در کنج خانه ماندن لپ کلام سخنان رهبر جمهورى اسلامى خطاب به زنان در روز من‌درآوردی و به اصطلاح زن بود.


اين اولين بار نيست که به زنان و حق‌وحقوق آنان در جمهورى اسلامى حمله می‌شود. بيش از سى سال است که جناب خامنه‌ای و شرکا اين ترهات را می‌گویند، ارعاب می‌کنند، قوانين تبعیض‌آمیز و ضد زن اتخاذ می‌کنند، می‌زنند، می‌گیرند، بی‌حرمت می‌کنند و خشونت اعمال می‌کنند تا بلکه نقش اجتماعى زن را محو کنند و زن را خانه‌ نشین کنند.


اما اين حضرات کور خوانده‌اند! نه خامنه‌ای و نه دم و دستگاه عريض و طويل قانون‌گذار و سیاست‌گذار و مجريان حکومتش ديگر قادر نيستند هيچ عقب‌گردی را به زنان تحميل کنند، نمی‌تواند زنان را مرعوب کند، نمی‌توانند آنان را خانه‌نشین کنند. اين را على خامنه‌ای و شرکا به خوبى دیده‌اند و شاخ و شانه کشيدن هر روزه آن‌ها عليه زنان و حقوقشان در اسلام و جمهورى اسلامى از اين جهت است.


جنبش براى آزادى و رهايى زن در ايران، سال‌هاست در برابر حکومت اسلامى و تمامى قوانين تبعیض‌آمیز و زن ستيزانه اش قد علم کرده است. اين جنبش اعتراض می‌کند، تظاهرات می‌کند، نافرمانى می‌کند، " بد" حجابى می‌کند و تمکين نمی‌کند. اين جنبش بالأخره جمهورى اسلامى را دير و زود پايين می‌کشد. اين خطر را جناب خامنه‌ای و شرکا عمیقاً حس کرده‌اند. تعرض آنها به خواست برابرى زن و مرد در جامعه از اين زاويه است.*


مندرج در نشریه زن آزاد شماره ۴١

 

fitnah.movement@gmail.com