ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

 

سيلى زنان و رعشه خامنه اى!

 

 

 

   سهيلا شهبازنژاد

 

علی خامنه‌ای روز ۳۰ فروردین، در دیدار با "صدها نفر زن فرهیخته و نخبه" به مناسبت روز تولد فاطمه که جمهورى اسلامى اين روز را روز اسلامی زن ناميده است، طى سخنانى بر بی حقوقی و تبعیض تمام‌عیار نسبت به زنان صحه گذاشته و به کل دستگاه جهنمی و مخوف سرکوب خود برای به بند کشیدن زنان، فراخوان داد. او در صحبت‌های زن ستیزانه اش گفت: برابری جنسی زن و مرد غلط است! مسئله زن جدا از خانواده نیست! و باید از افکار غربی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله گرفته شود! خامنه‌ای گفت: "با کدام منطق باید زنان را که خداوند آن‌ها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است، در عرصه‌هایی وارد کنیم که آن‌ها را دچار رنج و سختی می‌کند؟ او همچنین گفت: "نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت الهی زنان نیست به آنان تحمیل شود".

جناب خامنه‌ای! سخنانی را که بر زبان آورديد، قبلاً هم شنیده‌ بوديم. سخنانى که در دستگاه اندیشه و سیاست سی و پنج ساله شما، هیچ‌چیز جدیدی ندارد. سخنانی که بيش از سه دهه است به شکل احکام و قوانين ضد زن و با زور تیغ و زندان و شکنجه و اعدام دارید بر زندگى زنان تحمیل می‌کنید، اما نتوانستيد سر سوزنی آنان را مرعوب کنيد. اینکه امروز بعد از سپرى شدن اين همه سال از حاکمیت زن ستيزانه شما، دوباره این سخنان پر از تعارض را عليه زنان و با لحن تند و صريح می‌شنویم، فقط ترس و عجز شما از جنبش برابرى طلبانه زنان در ايران را نشان می‌دهد. سخنانی که وقتی‌ شنیدیم نه تنها وحشت نکردیم بلکه به خود باليديم! چرا که زنگ پیروزی ما و شکست شما را برایمان به صدا در آورد.

درست فهمیدی، ما بسیار خرسندیم که کار به جایی رسید که دستگاه سرکوبت، ماشین‌های آدم کشت و گشت‌های ارشادت با باطوم‌هایشان هم نتوانستند ما زنان را در آشپزخانه حبس کرده و به بردگان جنسی شما بدل کنند. نتوانستند آرمان‌های "مطلوبت" را در تحقیر زنان، تفهیم جنس دوم بودن و فرمان‌برداری را به ما القا کنند. باید فهمیده باشید که ما زنان فرمانبر پارسا نیستیم و نخواهیم بود. باید فهمیده باشید که نتوانستید با هزاران قانون و گشت و زندان و کوفت و زهرمار، دست و پاهایمان را ببندید و ما را به اجبار محبوس کنید، ما را منزوی کنید و یا با شریعتتان ما را به گوشه تاریک و تن دادن به تجاوز و خصوصاً سکوت در مقابل شخص خودت مجبور کنید.

ببخشید که برده نبودیم! ببخشید که نتوانستیم برده باشیم! ببخشید که نتوانستیم لال بمانیم! و در حکومت اسلامى شما فقط عروسک جنسی‌ دست مردان باشیم! ببخشید که نتوانستيم و نمی‌توانیم توسری‌خور باقی‌ بمانیم! چیزی که تو و هم کیشانت آرزویش را داشتید.

آری ما زنیم، نيمى از جامعه‌ایم که شما از قدرتمان در هراس هستید. از نظر ما زنان هیچ مردی برتری نسبت به زن ندارد، زن با مرد برابر است و نه تو و نه این دین ضد زنت را نمی‌خواهیم.

روز‌های خوشت در حال فروریختن است جناب خامنه‌ای! سخنانت مشمئزکننده و‌ خالی‌ از هر گونه درک و شعور و بینش انسانى بود. باز هم بگو! بگو! از حال نزارت بگو! این زوزه چیزی نیست جز صدای شکسته شدن استخوان دودمان نظامت! ما زنان ایرانی‌ سیلی محکمی بر صورتتان و دینتان نواختیم و اینک غرق شدنتان را نظاره گر خواهیم بود و تا زمانی که حکومت اسلامى و ضد زن شما را به زیر نکشیم دست‌بردار نخواهیم بود.

هر آنچه می‌خواهید بگویید و انجام بدهيد. ما زنان سیلی محکمی به شما و تمام قوانین و سنت‌های زن ستیزانه شما می‌زنیم. زنده‌باد آزادی! زنده‌باد برابری! زنده‌باد جنبش زنان ایران!*


مندرج در نشریه زن آزاد شماره ۴١

 

fitnah.movement@gmail.com