ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

کمپین قدرتمند علیه آپارتاید جنسی،
نماینده دانشگاههای انگلیس را مجبور به عقب نشینی کرد

 

 
روز دهم دسامبر ۲۰۱۳، مصادف با روز جهانی حقوق بشر، بیش از صد معترض در مقابل دفتر تعیین و هماهنگی سیاست های داخلی دانشگاه های بریتانیا Universities UK - UUK در لندن تجمع کردند. هدف از این گردهمائی اعتراضی محکوم کردن مهر تاییدی بود که این دفتر بر جداسازی جنسیتی در جلسات سخنرانی سخنرانان دعوت شده از خارج دانشگاه ها زده و به این ترتیب برابری جنسی را به نحو شنیعی نقض کرده است. این تجمع اعتراضی از سوی "فتنه – جنبش برای رهائی زن"، " قانون برابر برای همه" و "جمعیت آتئیست ها و سکولاریست های مدرسه اقتصاد لندن (ال اس ای)" سازمان داده شده بود.  
 
این گردهمائی اعتراضی در واکنش به رهنمود صادر شده از سوی UUK برگزار شد که در آن گفته شده سخنرانان دانشگاه ها حق دارند خواستار جدا نشستن زنان و مردان در جلسۀ خود شوند، و این در صورتی که «با زنان و مردان به یکسان رفتار شود و هر دو به شیوه‌ای واحد [و از طریق نشستن در ردیف‌های کنار هم و نه عقب و جلو] از یکدیگر جدا شوند»، عملی تبعیض‌آمیز محسوب نخواهد شد. UUK همچنین گفته است که رد درخواست جداسازی می تواند آزادی بیان چنین سخنرانانی را محدود کند!
 
این تجمع به فاصله کوتاهی پس از انتشار نامه اعتراضی سرگشاده ای به امضای شخصیت هائی مانند ریچارد داوکینز و دیا خان (Deeyah Khan) ناشر موسیقی و مریم نمازی چهره شناخته شده مبارزه با اسلام سیاسی و ... صورت گرفت. در این نامه صحه گذاشتن UUK بر آپارتاید جنسی و هر شکلی از جداسازی، خواه بر مبنای نژاد خواه جنسیت و خواه بر هر مبنای دیگری، محکوم شده است. جداسازی زن و مرد هرگز نمی تواند با رعایت برابری انجام شود، و جداسازی هرگز چیزی نیست که در مورد افراد برابر اعمال شود. پس از انتشار این نامه طوماری نیز در محکومیت آپارتاید جنسی به گردش درآمد که تا کنون بیش از ۹۰۰۰ نفر آنرا امضا کرده اند:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Universities_UK_Rescind_endorsement_of_sex_segregation_at_UK_Universities/
 
در این گردهمائی مریم نمازی، سازمانده این آکسیون اعتراضی و سخنگوی فتنه و قانون برابر برای همه، ضمن سخنانی گفت: «در حالیکه حق هر کس به داشتن هر باوری محترم است، هیچکس نمی تواند آنرا در جائی که به حال دیگران مضر است به اجرا درآورد و یا به دیگران تحمیل کند، بخصوص در محل و فضای عمومی مانند دانشگاه. همچنین باید بیاد داشت که مسلمانان گروه همگنی نیستند (بسیاری از آنها مخالف آپارتاید جنسی اند) و جداسازی جنسیتی یک مطالبه جنبش راست افراطی اسلام سیاسی است. طنز تلخی در این واقعیت نهفته است که در حالیکه آپارتاید جنسی در سراسر دنیا، منجمله از جانب بسیاری از "مسلمانان" در خاورمیانه و شمال آفریقا، به چالش کشیده شده،  UUK در این کشور بر آن مهر تایید می زند. UUK باید رهنمود خود را فورا باطل اعلام کند».
 
کمدین کیت سمادرویت (Kate Smutherwaite) در سخنان خود گفت: «کلمه برابری فقط یک معنی دارد. معنی برابری نه در ته اتوبوس نشستن است و نه در کنار سالن سخنرانی و جدا از جنس مخالف نشستن».
 
کمپین اعتراضی این اقدام ارتجاعی UUK چنان با قدرت پیش رفت و با چنان عکس العمل وسیعی در جامعه و در رسانه ها مواجه شد که به فاصله کوتاهی پس از برگزاری این تجمع اعتراضی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دخالت و به نفع ممانعت از جداسازی جنسیتی موضع گیری کرد و UUK مجبور به پس گرفتن رهنمود خود شد، اما UUK همچنان امیدوار است آنرا با نگارش متفاوتی، که اجازه «جداسازی داوطلبانه» را بدهد، مجددا صادر کند.
 
این کمپین تا لغو کامل این تصمیم در هر شکل آن ادامه خواهد یافت. ما هر نوع سازشی با جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی را محکوم میکنیم و با تمام قوا در مقابل آن میایستیم. همه مدافعان برابری و مخالفین قوانین شریعه را به همراهی و تقویت این کمپین فرامیخوانیم.


فتنه- جنبش براى رهايى زن
۴١ دسامبر ٢٠١٣


Fitnah – Movement for Women’s Liberation
One Law for All
maryamnamazie@gmail.com
077 1916 6731

 
بخشی از انعکاس خبر این تجمع اعتراضی در رسانه ها را ملاحظه میکنید:
 


Segregation by gender has no place in the public realm, The Guardian Comment is Free, 15 December 2013 [link]
On sex segregation, BBC World Service, 14 December 2013 [link]
Gender segregation guidelines u-turn following PM warning, Channel 4 News,13 December 2013 [link]
Universities pull back from sex segregation as Cameron weighs in, Daily Telegraph, 13 December 2013 [link]
Sexual apartheid: Is there any room for gender segregation, This Week, 12 December 2013 [link]
A future labour government will ‘not tolerate’ gender segregation at our universities, Left Foot Forward, 12 December 2013 [link]
Outcry at ‘gender apartheid’ in new guidance for UK universities, The Independent, 11 December 2013 [link]
University gender segregation ‘violation of women’s freedom’, BBC, 11 December 2013 [link]
Backlash grows over university gender segregation guidelines, Daily Telegraph, 11 December 2013 [link]
Gender Apartheid is real in UK universities so why aren’t more people fighting it? Daily Telegraph, 11 December 2013 [link]
‘We will fight them like the suffragettes’: Protesters target Universities UK over sex segregation policy, Politics, 11 December 2013 [link]
The segregation of women and the appeasement of bigotry at UK’s universities, The Spectator, 11 December 2013 [link]
Sex apartheid in British universities deemed acceptable, Voice of Russia, 11 December 2013 [link]
Gender Segregation protests against university guidelines, Channel 4 News, 10 December 2013 [link]
Why we are protesting against gender segregation this evening, Left Foot Forward, 10 December 2013 [link]
Sex segregation at university debates is not okay, Care2, 30 November 2013 [link]
Should Britain ban the niqab? Channel 4thought.tv, 27 November 2013 [link]
Leaving the Faith, BBC Radio 4, 27 November 2013 [link]
British Universities shouldn’t condone this kind of gender segregation, The Guardian CiF, 26 November 2013 [link]
Other press coverage can be found here.

 مندرج در نشریه زن آزاد شماره ٢٣

 

fitnah.movement@gmail.com