ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

 

 یک رویا در دو بستر!
نگاهی گذرا به زن ستیزی های سران جمهوری اسلامی


آزاده دربندی
 

 

۱ - آخوند خرفت جنتی ، دراراجیف نمازجمعه (۲۹ شهریور ۹۲ ) یک بار دیگر درباره ی قانون عفاف وحجاب دولت روحانی سخنانی را بلغورکرد. این جانی که تا دیروز جنایات احمدی نژاد را دربست تایید می کرد، این روزها " نان به نرخ روز خور" شده و منافعش حکم می کند که از حسن روحانی - معروف به حسن کلید ساز ! – دفاع کند و در حقیقت مجیز این دلقک حكومت اسلامی را بگوید. جنتی گریزهای انتقادآمیزی به دولت احمدی نژاد زد و گفت : "این قانون – منظور قانون عفاف ! و حجاب است – در حال خاک خوردن است".


جنتی دراین سخنرانی، با یک تیر دونشان زده است. اول آن که آن همه اذیت و آزار و زن ستیزی دولت قبلی، آتش جهنمی فاشیسم این آخوند از گور برخاسته را فرو ننشانده و او همچنان درعطش برپایی یک جامعه ی قرون وسطایی و کثیف اسلامی اش له له می زند. دوم آن که جنتی به زبان زرگری آخوندی دارد اعتراف می کند که همه ی آن ها که آمدند طرح دادند و پروژه های امنیت اخلاقی را اجرا کردند واز قبل آن میلیارد ها تومان به جیب زدند، به همت مبارزات و مقاومت های جانانه ی زنان و دختران ایرانی، باید آن طرح ها و قوانین و مقررات علیه زنان را بگذارند در کوزه و آبش را بخورند. به زبان دیگر این آخوند پا به لب گور دارد اعتراف می کند که در مقابل زنان شکست خورده اند. یعنی نتوانستند زنان را آن طور که رژیم می خواسته، سرکوب کنند، نتوانستند حجاب اجباری بر سر بسیاری از زنان بپوشانند ، نتوانستند زنان را از دانشگاه ها و مدارس و ادارات بیرون کنند، نتوانستند زنان را خانه نشین کنند و خلاصه دریک کلام درمقابل زنان کم آوردند.


جنتی در قسمت دیگری از حرف هایش گفت: "رعایت این قانون، درمحیط هایی از جمله در ادارات، آسان تر از کوچه و خیابان است". می بینید که تمام درد جنتی از خیابان است. زیرا در خیابان بوده که زنان با پوشیدن مانتوهای کوتاه و ساپورت ها و شال های باریک و بیرون گذاشتن موهای خود، به رژیم و پرچم او که حجاب است، دهن کجی کرده اند. جنتی نمی داند که دیگر گذشت آن زمانی که زنان کارمند از فاطی کماندوها و خواهر زینب ها و کمیته های انضباطی ادارات حساب می بردند. امروز به همان میزان که حذف زنان از ادارات غیرممکن است، تشدید حجاب نیز دشوارتر از آن است که رژیم می پندارد. جنتی ادامه می دهد: "بهتر است این قانون – قانون ! حجاب – ابتدا در ادارات یا مراکزی همچون بیمارستان ها و دانشگاه ها اجرا شود " . لابد به این اعتبار که زنان کارمند به خاطر رابطه ی استخدامی شان و ترس از قطع شدن حقوق شان، درمقابل هجمه ی جدید حکومت در زمینه ی حجاب، تمکین می کنند. غافل از آن که جنبش آزادیخواهی زنان به درجه ای رسیده است که خیابان ها را درنوردیده و به ادارات و کارخانه ها و مکان های بسته رسوخ کرده و زنان به پشتوانه ی این آگاهی و این درجه از مقاومت که سران حکومت ناتوان از انکار آن هستند، دست رد به سینه ی اراذل و اوباش حراستی و کمیته های انضباطی می زند.


۲ – این درحالی است که درهفته ی منتهی به جمعه ی یادشده، پاسدار احمدی مقدم – رئیس پلیس رژیم ضد زن – در مصاحبه ای که در استان گیلان داشت، گفت : " برای مقابله با بد حجابی، روش های سلبی و مقابله ای خوشایند پلیس نیست".


احمدی مقدم همان کسی است که در دوران ۸ ساله ی احمدی نژاد همیشه بر طبل سرکوب آزادی های اجتماعی و بویژه قلع و قمع آزادی های زنان می کوبید و در گزارش هایی که به خامنه ای می داد، افتخار می کرد که ۳۵ طرح امنیت اجتماعی را ارائه داده و اجرا کرده است. این نوچه های آخوند ها یاد گرفته اند که با زبان رمز حرف بزنند و مثل " آقای شان" که وقتی می خواهد جام زهر را سربکشد، می گوید: نرمش قهرمانانه، آن ها هم به جای آن که اعتراف کنند که در مساله ی حجاب بر سر زنان کردن شکست خورده اند، می گویند شیوه های سلبی و مقابله ای ( یعنی درگیری رو در رو با زنان ) راه به جایی نبرده و نخواهد برد. احمدی مقدم در سخنانی دوپهلو، حرف های حسن روحانی را تکرار کرد که: این قانون باید بدون افراط و تفریط اجرا شود!


این که: "این قانون دارد خاک می خورد" و " شیوه های سلبی و مقابله ای خوشایند نیست" و " بدون افراط و تفریط ... "همه اسم رمزهایی برای اعتراف به شکست جنایت هایی است که دراین ۳۴ سال در حق زنان روا داشته اند. *

درج در نشريه زن آزاد شماره ١٢

 

 

 

fitnah.movement@gmail.com