ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

حرف مفت،مفتی!

آزاده دربندی از ایران

 

 

مسخره تر از مفتی های عربستانی، خودشان هستند.  حرف ها و فتواهایشان آن قدر مضحک است که شتر بیابان که هیچ، مرغ پخته هم خنده اش می گیرد. ازهمه مضحک تر، فتواهایی است که علیه زنان می دهند. این که زن حق ندارد بدون همراه بودن همسر یا برادر یا پدرش از خانه بیرون برود! لابد به این خاطر که مبادا کسی مزاحمش شود که در این صورت علاوه براین که  توهین به زن است و زن را موجودی ضعیف و ناتوان معرفی می کند، نشانگر ناامنی مفرط دراین کشور اسلامزده خواهد بود. همچنین فتوا داده اند بدون حضور شوهر درخانه  زن حق ندارند کولر را روشن کنند. لابد برای این که نکند بوی تن زن را باد کولر به پشت بام و یا خیابان ببرد و مردی آن بو را استشمام کند و به هوس بیفتد و به آن زن حمله کند که این حرف مزخرف هم نشان دهنده ی ذهن بیمار ومالیخولیایی این شیوخ احمق و اسلامی است.

 

یکی ازمعروف ترین وارتجاعی ترین و ضدزن ترین فتواهای مفتیان عربستان درسال های اخیر این بوده که هیچ زنی حق رانندگی ندارد. این حکم توسط زنان آزادیخواه عربستانی و همه ی زنان آزاداندیش جهان به سخره گرفته شد و مقاله ها وسخنرانی هایی علیه این فتوای رسوا نوشته و ایراد شد. حتا برخی از زنان عربستانی با استفاده از ظرفیت های تکنیکی وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی و پیامک های تلفنی از زنان دعوت کرده اند تا ۴ شنبه ی هفته ی گذشته درخیابان های شهر رانندگی کنند .

 

نکته ی جالب دراین مورد، دلیل تراشی یکی از همین مفتیان دلقک عربستانی است که خواسته است برای فتوای" حرام بودن رانندگی زنان" توجیه "علمی" بیاورد و به این ترتیب آن را به شقیقه ربط دهد!

 

بنا به نوشته ی "رویترز " این مفتی که ید طولایی در صدور فتواهای جنجالی و صد تا یک غاز دارد، خلاصه سکوت را شکست و گفت: " ما به این دلیل از رانندگی زنان جلوگیری می کنیم که این کار باعث می شود آن ها ( یعنی زنان ) درآینده برای بچه دار شدن دچار مشکل می شوند ."

می بینید که مفتی، حرف مفت نمی زند. چیزی سرش می شود. و با زبان "علمی" و البته از نوع اسلامی آن نشان میدهد كه رانندگی برای زنان و البته برای نسل بعدی آخوند ها یان آور است. فاكت! ببینید تعداد زاد و ولد در آروپا چقدر كم شده است؟ دلیلش هم این است كه احتمالا بالای نود درصد زنان رانندگی می كنند. آنجا كه اسلام سیاسی بمب را كنار می گذارد و قلم بدست می گیرد، فقط می تواند اینگونه مهمل بافی كنند.

 

زنان آگاه و بیدار عربستان با بی اعتنایی به این اراجیف و فتواهای مسخره ی یک مشت مفتی جیره خوار سرمایه داری نفتی حاکم برعربستان که درآمدهای سرشار چاه های نفت را خرج ترویج خرافات می کنند، تف به صورت آن ها و قوانین ارتجاعی اسلام  می اندازند .

مفتی های سرمایه داران و کارتل های نفتی، حرف مفت زیاد می زنند اما مفت حرف نمی زنند !*

مندرج در زن آزاد شماره ۱۳

 

 

fitnah.movement@gmail.com