ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

ما داعش را می‌شناسیم!

 

 

 

افسانه وحدت

 

این روز‌ها در همه جا در تمام رسانه‌ها و مدیای اجتماعی، داعش و جنایاتش در صدر خبر هاست. میلیون‌ها مردمی که حیران از این همه قساوت، وحشیگری و جنایات بی‌ حد و مرز دچار شوک و سردرگمی هستند با نگرانی تمام خبر‌ها را دنبال میکنند. البته داعش با تمام بی پردگی و عریانی در قساوت و ظلم در حقیقت برای مردم ایران، افغانستان، نیجریه، پاکستان و دیگر کشور‌هایی‌ که نیروی سیاه اسلام سیاسی را تجربه کرده اند آشناست. اگر حکومت اسلامی ایران گردن‌ها را مثل داعش با شمشیر جدا نکرد و پوست انسان‌ها را همچون داعش زنده زنده نکند، به جایش به دار کشید، دست و پا قطع کرد، چشم درآورد، سنگسارکرد و شکنجه‌ها و جنایات مشابهی انجام میدهد.

دشمنی بی‌ حد و حصر با زنان و بی‌ حقوق کردن کامل آنها با وحشیگری و خشونت نظامی یک نشان واضح و قابل مشاهده همه جریانات جنایتکار اسلامیست. شباهت عملکرد نیروهای اسلام سیاسی توسط حکومت ایران ، طالبان در افغانستان و پاکستان، حکومت عربستان و بوکو حرام در نیجریه تروریست های داعش، النصر، احرار شام، الشباب و القاعده علیه زنان بر کسی‌ پوشیده نیست.

داعش پس از سلطه اش برشهر‌های در سوریه و عراق، قوانینی وضع کرد که برای مردم ایران هم آشناست. عدول از این قوانین موجب مجازات‌های سنگین است. از جمله: پوشیدن شلوار جین برای زنان، کوتاه کردن مو، نمایش لباس زنانه در ویترین و کار کردن مردان در فروشگاه‌های لباس زنانه، ورود مردان به مغازه‌های لباس خیاطی زنانه، تبلیغ آرایشگاه‌های زنانه، مراجعه زنان به دکتر زنان و زایمان، نشستن زنان بر صندلی‌، کشیدن سیگار و قلیان،...


داعش به نیروهای خود در موصل دستور داده است تا همه کتاب‌های درسی را به دلیل منافات متن آنها با تعالیم اسلام به آتش بکشند. (که ما را به یاد "انقلاب فرهنگی" که در آن دانشگاه‌ها بسته شد، متون کتاب‌های درسی به اسلامی تغییر یافت، استادان و دانشجویان مترقی یا زندان شدند و یا به دار اویخته شدند میندازد.)


این گروه بعد از حمله به شهر‌ها زنان را اسیر کرده اند و مطابق دستورات دینی آنها را کنیز به حساب میاورند و جزو غنأٔیم جنگی با آنها رفتار میکنند. رهبران داعش به شورشیان سوریه اجازه میدادند تا با زنان ازدواج کوتاه و چند ساعته داشته باشند. برای زنان شوهر دار هم منعی وجود ندارد. بدین وسیله با ارضای آقایان همه به بهشت می‌روند. داعش با صدور بیانیّه‌ای در شهر موصل خواسته است تا همه زنان در جهاد نکاح شرکت کنند. اگر دختران غیر متاهل خود را برای شرکت در جهاد نکاح معرفی نکنند طبق شریعت و موازین اسلامی با آنها برخورد خواهد شد.اینها فرامین اسلام سیاسی برای زنان بوده وهست. قوانینی که علیه زنان و برای پست و حقیر کردن زنان بکار میرود، برای به تمکین واداشتن کّل جامعه است.


مردم ایران ۳۵ سال نفس داعش را از طریق حکومت اسلامی حس کرده اند. قوانین عصر حجری اسلامی زندگی‌‌های زیادی را نابود کرده است. نسل کشی فقط مختص به سوریه و عراق نیست. پایه گذار این جنایات آیت الله‌های ایران بوده اند که در قاموسشان آ زادی زنان جرم است، برابری زن و مرد موجودیتشان را نابود میکند. چیزی به اسم موقعیت زن در جامعه وجود خارجی ندارد. زن از نظر نیروی سیاه اسلامی باید پشت دیوار باشد و وسیله ای برای ارضای امیال شهوانی آقایان. زن برده جنسیشان است.


ولی تاخت و تاز اسلام سیاسی دیری نخواهد پائید. نفرت مردم در همه کشور‌های اسلام زده و در دنیا بیشتر از آن است که اجازه دهند این هیولا‌ها بیشتر از این نابود کنند. بیشتر از این تخریب کنند و هر آنچه دستاورد‌های انسانی‌ و هر آنچه زیباست و والا به دست این جانوران از بین برود. اسلام سیاسی گور خود را با این جنایات میکند. در خبر‌ها آمده که تعدادی از زنان براى حفظ امنيت خود، مسلح شده اند و به سربازان داعش که به آنها نزدیک شوند، شلیک میکنند و اگر نتوانند آنها را بکشند به خودشان شلیک کرده و خود کشی مى کنند. این جنایات داعش بی‌ پاسخ نخواهد ماند.


جنبش اسلام سياسى نیرویی است که مثل پرچم و لباس داعش، سیاه و نابود کننده است. دشمن عشق و انسانیت است و برای نابودی همه مظاهر زیبایی‌ با تمامی عظمت‌شان کمر بسته است. شما نمیتوانید جامعه‌ای آزاد، خلاق و خوشبخت را تصور کنید که در آن زنان را سرکوب می‌کنند، با زور و نیروی نظامی حجاب سرش می‌کنند، قانوناً و شرعا مورد تجاوز روحی‌ و جسمی قرارش میدهند و هر چه فساد و ویرانی جامعه را به پای او بنویسند.


داعش آمده است تا با وحشتناک‌ترین نوع خشونت مردم را آنقدر مرعوب کند که به طور کامل تمکین کنند و در اختیار لشگر کشی ها، شهوت رانی‌‌ها و قدرت طلبی‌های آنها قرار گیرند. هر جنبنده‌ای را که مثل خودشان نیست به نام کافر نابود میکنند. ولی این پیام ضّد انسانی‌ را مردم قرن ۲۱ پس خواهند زد. این یک جنگ است میا‌‌ن روشنایی و تاریکی‌، مدرنیسم و عصر حجر، انسانیت و جنایت.
شاید چشم انداز امیدوار کننده‌ای برای خیزش مردم در عراق، عربستان، افغانستان و دیگر کشور‌های منطقهٔ نباشد ولی‌ گور اسلام سیاسی در ایران کنده شده و با حضور اعتراضی مردم ایران، که حکومت اسلامی را نمیخواهند و نارضایتی عمیقی که در جامعه وجود دارد،عمیق تر میشود. اعتراض وسیع زنان "بی‌ حجاب" که تهدیدی جدی است و مثل حکایت جّن و بسم‌الله برای جمهوری اسلامی است، این گور را عمیق تر میکند و تا مرز سر نگونی خواهد برد. عروج اسلام سیاسی از ایران شروع شد و در ایران نابود خواهد شد و بساط جنایت و زن ستیزی اسلامی برای همیشه پایان خواهد داد.*

 

مندرج در زن آزاد شماره ۴٨

 

fitnah.movement@gmail.com