ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

تفکیک جنسیتی به سبک فردوسی!

 

آزاده دربندی

 

 

تعجب نکنید!این موضوع اصلا ربطی به فردوسی پاکزاد! ندارد. جریان ازاین قراراست که بنا بر گزارش خبرگزاری ها،اخیرا مسئولین خوش فکر و ولایتمدار دانشگاه فردوسی مشهد تصمیم گرفته اند ورود همزمان دانشجویان دختر و پسر را به انجمن های علمی دانشکده های مهندسی ممنوع کنند.

 

به ابتکارمدبرانه ی این مدیران طرفدار طرح آپارتایدی تفکیک جنسیتی دانشجویان، قرارشد برای دانشجویان دختر، انجمن های جداگانه ای ساخته شود. اعلام این طرح با مخالفت دانشجویان روبرو شد ومنجر به تعطیل شدن فعالیت این انجمن ها توسط دانشجویان گردید. ضمنا شورای صنفی- رفاهی دانشگاه فردوسی نیز اعتراض خود را طی نامه ای به سرپرست وزارت علوم اعلام کرد و از او خواست  تصمیم خود را در مورد این جداسازی توهین آمیز اعلام كند .

 

مسئولین این دانشگاه در پی اعتراض دانشجویان به این طرح و ازآنجا که تعطیل شدن فعالیت انجمن های علمی دانشجویان به پز و پرستیژ مدیران معتدل و مدبر لطمه می زند، تصمیم گرفته اند ساعت های حضور و فعالیت دانشجویان دختر و پسر را در این انجمن ها، زمانبندی کنند یعنی مثلا دو ساعت دختران و دو ساعت پسران عضو انجمن های علمی برای مراجعه به دفتر انجمن اختصاص یابد و ۴ ساعت هم به طور مختلط در نظر گرفته شود .

 

جالب این جاست که یکی از مدیران این دانشگاه به خبرنگاران گفت که این طرح خلاقانه و اعتدالی ! را از الگوی مدیران شهرداری برای تردد خودرو ها در شهرهای بزرگ و ازجمله تهران وام گرفته است  که به طرح زوج و فرد معروف شده است. چراکه در طرح زوج و فرد نیز درساعات پایانی روز، همه ی خودروها وارد محدوده های ممنوعه !؟ می شوند .

 

دانشجویان این توهین های آشکار را نمی پذیرند و به اعتراضات خود تا برچیدن این طرح ارتجاعی و ضد انسانی ادامه می دهند.*

 

مندرج در زن آزاد شماره ۱۵

 

fitnah.movement@gmail.com