ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

از ميان خبرها مربوط به زنان
 

 

 

آزاده دربندى

 

 

١- بازهم دغدغه های افزایش جمعیت، باز هم بخشنامه!
افزایش یا کاهش جمعیت ازآنجا که یکی از عوامل آن زنان هستند، می تواند موضوع مقالات این نشریه باشد. این موضوع آن قدر برای جمهوری اسلامی کلیدی و حیاتی است که علاوه برتاکیدات خامنه ای و فتواهای مراجع تقلید و سمینارها وکنفرانس ها و همایش های برگزارشده در تهران و دانشگاه های سراسرکشور، بعضی از نمایندگان مجلس هم ماموریت یافته اند دراین مورد اقدام قانونی کنند. این نمایندگان اخیرا طرحی را آماده کرده و به مجلس ارائه داده اند که بلکه بتوان با تصویب و اجرای آن، زنان و مردان را به فرزندآوری بیشتر تشویق کنند. اما ازآنجا که برای افزایش جمعیت ذوق زده شده اند و عجله کرده اند یادشان رفت تا لحن تنبیهی و مجازاتی را کناربگذارند و برای یک بارهم که شده منطقی! حرف بزنند. البته به نظر می رسد که تهیه کنندگان این طرح درعرض این یکی دوسال بازخورد زنان و مردان جوان را دیده اند که هرگز تابع اغوای حکومت و کارشناسان وزارت بهداشت نشده اند و درمسابقه ی "داشتن فرزند بیشتر" شرکت نکرده اند. از یک میلیون تومان جایزه ی احمدی نژاد و افتتاح حساب به نام نوزاد و واریز ماهانه به حساب نوزادان گرفته تا افزایش مدت زمان مرخصی زایمان تا احتساب یک سال سابقه ی خدمت بابت هر زایمان تا مرخصی پیش از موعد زنانی که حداقل ٣ یا ۴ فرزند بزایند و قول های دیگر هیچ کدام نتوانست برای ازدیاد جمعیت، مشوق های لازم ومناسبی باشد .


درطرح جدید ، نمایندگان لحن خود را تغییر داده اند و از در تهدید و جریمه وارد شده اند. آن ها گفته اند برای آنکه طرح افزایش جمعیت و فرزندآوری موفق شود باید:
الف – از ارائه هرگونه خدمات پیشگیرانه از باردارشدن باید جدا جلوگیری شود. یعنی وسائل و خدمات پیشگیری از بارداری نظیر قرص های ضد حاملگی و کاندوم ها و خدمات وازکتومی ( بستن لوله ها ) دراختیار مردم قرارنگیرد .
ب – برای کسانی که مرتکب! سقط جنین می شوند ( اعم از شخص باردار و پزشکی که جراحی را انجام می دهد ) مجازات هایی درنظر گرفته شود .
ج – مرخصی های زایمان ٩ ماهه بشود.


تصویب و اجرای طرح افزایش مرخصی زایمان به ٩ ماه، امنیت شغلی زنان کارگر و کارمند ( شاغل ) را به خطر انداخته است چرا که براساس آمارها و گزارشات مدیران و کارشناسان درسال ١٣٩٢ تعداد ۴٧ هزارنفر از زنان شاغل که از مرخصی زایمان به محل کارشان مراجعه کرده اند، اخراج شده اند. این موضوع در دو زمینه نتیجه ی معکوس داشته است و ازیک طرف میزان استخدام و اشتغال زنان را کاهش داده و از سوی دیگر تمایل زنان را به فرزندآوری پایین آورده است.


تناقض از سر و روی حکومت و تصمیماتش می بارد. می خواهد سرمه بکشد! می زند چشم را کورمی کند. می خواهد یک طرف کار را بگیرد ، طرف دیگر از دستش درمی رود. گرگیجه گرفته است و دور خودش می چرخد و نمی داند باید چه خاکی بر سر خود بریزد؟! از یک طرف بیکاری و گرانی و فقر را به مردم تحمیل می کند، از طرف دیگر دلش می خواهد که مردم فرزندان بیشتری بدنیا بیاورند. ازیک طرف قصد دارد یارانه ها (سوبسید ها) را قطع کند، از طرف دیگر برای داشتن فرزندان بیشتر شعار و فراخوان می دهد .


٢- بازهم صادق لاریجانی و بازهم مساله ی برابری حقوق زنان!
رئیس قوه ی قضائیه که در جلسه ی مسئولان عالی قضایی سخن می گفت، با اشاره به روز زن ومادر درایران اسلامزده، مدعی شد که اسلام بیشترین حق و حقوق را برای زنان قائل شده است و حتی زن را با مرد مساوی دانسته است! شاهدش هم یکی از آیه های قرآن است که گفته: "زنان و مردان مومن و نیکوکار، هر دو وارد بهشت می شوند!"


لاریجانی با این فاکت کلی، بر روی تمامی تبعیض ها و ستم هایی که علیه زن در اسلام روا می شود، سرپوش گذاشت و عوامفریبانه گفت: " تعالیم اسلام چگونه باید اعلام کند که فرقی بین مرد و زن نیست؟"!


آقای آیت الله فراموش می کند که صدها بلکه هزاران حدیث و روایت و آیه و سوره دراسلام و کتاب های اسلامی وجود دارد که برابر آنها زن، ضعیفه است. ناقص العقل است. شیطان است. مکار است. اهل دوزخ است. خاتون است. کنیز است. آشپز است. کلفت است. از دنده ی چپ مرد آفریده شده است. دربرخورداری از دارایی های خانواده ی پدری اش، نصف برادرانش است دربرخورداری از دارایی های شوهرش، فقط یک هشتم سهم دارد. در دادن گواهی و شهادت، نصف مرد است . مزرعه ی مرد است. مرد می تواند او را کتک بزند. برای تنبیهش می تواند به او غذا ندهد. می تواند زن را ترک کند و با او نزدیکی نکند تا او تنبیه شود. بدون اجازه ی مرد نمی تواند برود و به خانواده اش سر بزند. نمی تواند تنهایی برای خرید یا تفریح ازخانه بیرون برود . نمی تواند بدون شوهر و یا اجازه ی کتبی شوهر به مسافرت برود حتی اگر آن مسافرت، زیارت کعبه باشد! نمی تواند رهبر کشورشود. نمی تواند رئیس جمهور شود. حتی نمی تواند وزیر و مدیرکل شود. نمی تواند همسر مورد علاقه اش را انتخاب کند. نمی تواند لباس خود را انتخاب کند وصدها محدودیت شخصی و اجتماعی دیگر که درحکومت اسلامی که آقای لاریجانی، قانونگزار و قاضی القضات آن است، علیه زنان نه تنها وجود دارد بلکه هر روز تئوریزه می شود، نهادینه می شود و برحجم و عمق آن اضافه می شود .


آقای لاریجانی! تو و تعالیم اسلامت دیگر چگونه و با چه زبانی اعلام کنید که دراعتقاد و حکومت دستپخت شما هزاران تبعیض و نابرابری و بی حقوقی علیه زنان موج می زند؟


لاریجانی برای آن که نشان دهد حکومت برای زنان امکاناتی برابر مردان فراهم کرده است! مجبورمی شود دروغ بگوید وغلو کند وبیشتربودن جمعیت زنان در وارد شدن به دانشگاه را به حساب نگاه برابری حکومت بگذارد. درحالی که حکومت سعی دارد به عناوین مختلف ( سهمیه بندی جنسیتی – حذف بسیاری از رشته های دانشگاهی برای زنان – تفکیک جنسیتی و ... ) سنگ جلوی پای زنان و دختران بیندازد .


آقای لاریجانی! اگرمی بینی که تعداد دانشجویان زن از دانشجویان مرد بیشتر است، به خاطر کمک ها و حمایت های شما و حکومت شما نیست. این ، علاوه بر بافت جنسیتی جمعیت، به کوشش زنان و تا حدودی به سرخوردگی مردان از ادامه ی تحصیل و بیکاری گسترده در میان فارغ التحصیلان و عوامل دیگر برمی گردد. لطفا این ها را به حساب عملکرد های مثبت حکومت نگذار!

 

٣- ماهواره های مجاز ایرانی وموسیقی مهاجم!
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون "جهت اطلاع " اش نوشت: "بنیان خانواده ازطریق کلیپ های موسیقی تهدید می شود. دریک هجمه جهانی به ارزش های خانوادگی درکل جهان که توسط رسانه و فرهنگ سازی هالیوودی در غرب به آن دامن زده می شود، کلیپ های موسیقی نیز در راهبری این مقصود درحال تنظیم هستند." می بینید که جمهوری اسلامی نگران بنیادهای خانواده در کل جهان است و به ارزش های خانوادگی در سراسر جهان ارج می نهد! و حاضر است با نوشتن مطلبی کوتاه جلوی هجمه بایستد!


ستون نویس، بعدازاین مقدمه ی ضدامپریالیستی اش! ادامه می دهد: "بعداز آواز بهشت گوگوش خواننده ایرانی درترغیب ومجازشمردن ازدواج همجنسگرایانه با تصویرهای پراحساس و اشک ریختن گوگوش و ٢ همجنسگرای زن، اکنون نوبت ترویج و مجازشمردن عشق های مثلثی وخیانت به همسر (شوهر)! درکلیپ های موسیقی شده است". درفرهنگ اسلامی ستون نویس جمهوری اسلامی، خیانت به همسر یعنی خیانت زن به شوهر! درحالی که روابط خارج از ازدواج مردان متاهل، خیانت به زنان تلقی نمی شود !!

نویسنده در ادامه می افزاید: "این کلیپ موسیقی که محتوای آن شرم آوراست، متاسفانه توسط یک خواننده دلقک ایرانی اجرا و در ماهواره ها وفضای مجازی وحتی درسایت های با دامنه ی ایرانی (آی – آر) ومجاز منتشر شده است".


نویسنده ضمن توهین به خواننده ی ایرانی، از ماهواره هایی که با پول و مدیریت جمهوری اسلامی درایران و خارج از ایران فعالیت می کنند و از مدیریت فیلترینگ ایران گله می کند که چرا جلوی تولید وپخش این قبیل کلیپ ها و ترانه ها را نمی گیرند؟!


نویسنده ی ستون "جهت اطلاع " باید بداند که کار از کارگذشته است و دستتان به جایی بند نیست. انقلاب در فناوری ارتباطی موقعیتی بی نظیر برای نشر افکار و هنر و اخبار و ادبیات مردمی و انسلنگرا فراهم کرده است که درکمترین زمان ممکن به دست و سمع ونظر ساکنان کره زمین می رسد و ستون نویس و آمرینش درحکومت یا خوابند و یا خودشان را به خواب زده اند...

 

درج در نشريه زن آزاد شماره ۴٠
http://www.fitnah.org/fitnah_farsi_page.html

 

fitnah.movement@gmail.com