ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

سرخی زیر پوست شهر

 

فرح صبری از ایران

 

 

این روزها عکسیهایی ازیک استخر پارتی جوانان در مدیا پخش شد که گفته شده بود که در زیر پوست شهر چه خبر است. البته این جور عکسها از پارتی های جوانان شاید چند سال پیش از این تازگی داشت و موجب حیرت عده ای میشد که آیا اینجا ایران است؟  اما این روزها دیگر پوست شهر حسابی نازک شده و با چشم غیر مسلح هم میتوان سرخی رگهایی که زیر پوست جامعه در جریان است را دید و همین موضوع جنایتکاران اسلامی را هر روز به هول و ولا می اندازد و از همه ی آن جلال و جبروت جلادانه شان چیزی باقی نمانده است و هرروز فرمانده ناجا از ناگفته های خود در زمینه مدیریت مساله حجاب میگوید و در واقع پرت و پلا هایی میگوید که خودش هم سر و ته شان را نمیفهمد.

 

 او میگوید ابتدا متولی این طرح شورای فرهنگ عمومی در  وزارت ارشاد بود که کاری از دستش بر نیامد و جامعیت لازم برای اعمال مقررات نداشته است. البته منظورش این است که ابزار سرکوب در دستش نبود و حریف مردم نشد بعد کار را به وزارت کشور سپردند که به قول آقای سردار چیزی از طرح عفاف و حجاب باقی نماند و دیدند مجددا باید شمشیر را از رو ببندند و کار را به نیروی انتظامی سپردند که حالا جناب سردار که دیگر پشمی برایش باقی نمانده که بخواهد کمی ادای نرمش قهرمانانه در بیاورد و آمده بگوید که "ناجا نمیتواند یک تنه مبارزه کند". خلاصه در صحبتهای جناب سردار جز عجز وزبونی چیزی نمیتوانید بیابید وتازه ایشان میخواهد از نظرات کارشناسان استفاده کند!!

 

اما جناب حداد عادل مشاور عالی رهبری اینبار واقعا عادلانه از واقعیت جامعه ایران سخن میگوید که هر چه رشته ایم پنبه شده است . نتوانستیم فرهنگ اسلامی را به زور اعدام و زندان و شکنجه و سنگسار به خورد مردم بدهیم و اذعان میدارد که: "متاسفانه در حال حاضر فرهنگ غربی در بسیاری از بخش های فرهنگی جامعه تاثیر گذاشته است و نوع پوشش در جامعه ما میتواند بهترین قاضی برای تشخیص میزان پوشش برگرفته از فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد" و حتی از فشارهای روانی که به زنان باحجاب در جامعه وارد میشود تا پوشش خود را تغییر دهند شکوه میکند.

 

جالب است که قدرت مردم  توازن قوا را آنچنان تغییر داده است که با اینکه اسلامی ها به اسلحه ی جانیان تکیه دارند ولی تحت فشار روانی جامعه هستند ! وی تصویرش از جامعه ایران را اینگونه تکمیل میکند که حتی مردم در محاوره روزمره شان از جمله "مراقب خودت باش" به جای "خدا نگهدار" استفاده میکنند. مردم به جنایتکاران پست اسلامی نشان دادند که قصد عقب نشستن ندارند مردم میخواهند زندگی کنند آنهم به سبکی که خودشان انتخاب میکنند. جوانان میخواهند شیوه ی زندگیشان را به سطح خیابانها بکشند. دست یکدیگر را میگیرند، یکدیگر را به آغوش میکشند و میخواهند یکدیگر را ببوسند و باید این سبک زندگی را رواج داد. ما با زندگی کردنمان آتش به جان حکومتیان می اندازیم. آنها حریف زندگی میلیونها انسان سرمست از عشق و شادی نمیشوند. انسانهایی که نمیخواهند سالهای عمرشان را به حسرت سپری کنند و برای داشتن همه ی جلوه های زندگی رو درو با سپاهی از جانیان می جنگند و هر روز باعث فرسایش بیشتر دم و دستگاه سرکوب اوباشان اسلامی شده اند. به امید رقص و شادی جوانان در خیابانها برای  بیرون انداختن بساط کثیف جمهوری اسلامی.  و این دور نیست!*

 

مندرج در زن آزاد شماره ۱۵

 

fitnah.movement@gmail.com