ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

يک مشت بيمار روانى٬

 قانون تجاوز به کودکان را تصويب کردند!

 

 قانونی شدن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده


مينا احدى

 


اين مجلس حکومت اسلامي ايران است. در شرايط بحران مطلق سياسي و اقتصادي٬ در شرايطي که فقر و نداري و مکافات از سر و روي آن جامعه بالا ميرود٬ اينها نشستند و در روز يکشنبه ٣۱ شهريورماه » لايحه حمايت از کودکان» رژيم اسلامي را » اصلاح» کردند. در قانون قبلي اشان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممنوع بود٬ اينک ساديست ها و پدوفيل هاي اسلامي٬ اين منع قانوني را از سر راه برداشتند و به خود و مشتي ساديست اسلامي حق دادند که با فرزند خوانده٬ ازدواج کند٬ تو بخوان به فرزند خوانده تجاوز کند و اينرا قانوني بداند٬ قانون الهي و اسلامي! تف بر اين قانون٬ تف بر اين مذهب!

با به حکومت رسيدن٬ روحاني٬ ظاهرا اصلاحات از سر و روي اين حکومت بالا ميرود٬ اصلاح رابطه با غرب٬ اصلاح قوانين اين چنيني و اصلاح رنگ طناب هاي دار٬ همه و همه را مديون دولت جديد هستيم!

واقعيت اما اينست که اين يک حکومت فاشيست اسلامي است٬ سي و پنج سال است که جنايت ميکند٬ تجاوز و توهين و تحقير زن و کودک جزو قوانين اينها است. صرف قدرت سياسي داشتن مشتي آخوند و معمم و مکلاي اسلامي٬ صرف قدرت گرفتن جنبش اسلامي در هر نقطه اي کافي است تا اين قوانين بر سر جامعه ريخته و بويژه زن و کودک دختر زير دست و پاي اينها له شود.

بيخود نبود وقتي اخوان المسلمين در مصر قدرت را قاپيد٬ اولين قانون آن کثافتها نيز٬ رسميت دادن رابطه جنسي با زنان چند ساعت بعد از مرگ آنها بود٬ و اينها در ايران البته بعد از سي و پنج سال جنايت و وقاحت غير قابل تصور عليه زنان و کودکان و همه مردم آن جامعه٬ چند روز پيش به تجاوز به کودکان در خانواده ها رسميت دادند. کدام مغز معيوب و کدام بيمار جنسي ميتواند چنين قانوني تصويب کند که شما ميتوانيد به کودکي که او را همانند فرزند خودتان بزرگش کرده و با او رابطه والدين و فرزندي داريد ٬ روزي تجاوز کنيد. اين ننگ و شرم بر بشريت است و بايد از سوي همه به آن اعتراض شود.

در مصر مردم بعد از يکسال و البته با توجه به تجارب خونين ما با اين جنايتکاران ساديست اسلامي٬ اسلاميها را سرنگون کردند٬ در ايران بعد از سي و پنج سال بايد به همت خودمان طومار اين حکومت را درهم پيچيده و اعلام کنيم که با قدرت انقلاب مردمي حکومتهاي اسلامي را سرنگون خواهيم کرد و بجاي اين دستگاه رذالت و بي حرمتي به انسان٬ حکومتهايي برپا خواهيم کرد که در آن حقوق برابر زن ومرد و احترام به حقوق کودک جزو بديهيات باشد.

۲۷ سپتامبر٣٠١٢

 

 

fitnah.movement@gmail.com