ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

فاجعه ای از زبان آمار

از هر چهار مرد٬  در آسیا ٬ یکی همسرش را مورد تجاوز جنسی قرار داده است.


مينا احدى

 

مرکز تحقیقات در مورد خشونت در آسیا   چند ماه قبل نتایج  بررسی های خود را علنی کرد.

در آسیا از هر چهار مرد یک نفر٬ همسرش را مورد تجاوز قرار داده است. در ماه ژوئن یک نهاد بررسی خشونت که از طرف سازمان بهداشت جهانی در مورد خشونت جنسی در مورد زنان تحقیق میکرد گفت: از هر سه زن یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است٬ بویژه از سوی همسران و دوست پسر و پارتنرهایشان.

 

 در آسیا از هر ده مرد٬ یکی میگوید یکبار تجاوز جنسی کرده است!

 

در این بررسی ها اعلام شده است که از هر ده مرد در آسیا یکی اذعان میکند که زنی را مورد تجاوز جنسی قرار داده است٬ زنی که همسر او نبوده است. در مورد روابط شخصی و تجاوز در رابطه زناشویی همانگونه که اشاره شد٬  آمار بالاتراست.

 

این آمار از مجموع ۱۰.۱۰۰ نفر تهیه شده که در کشورهای آسیایی از آنها سوال کرده اند در همه این کشورها اما بیشترین تجاوز علیه زنانی بوده است که در یک رابطه با تجاوز کننده زندگی کرده اند.  البته در بین کشورهای مختلف تفاوتهایی را نیز میتوان دید.

 

دلایل این رفتار خشونت آمیز از سوی مردان متفاوت مطرح میشود٬ تعدادی میگویند حق اشان هست٬ عده ای از اینکه دچار هیجان بوده اند حرف زده اند و تعدادی نیز گفته اند میخواستیم زنان را تنبیه کنیم.

 

از هر سه نفر یک نفر گفته تحت تاثیر استفاده از الکل این کار را کرده است. این امر در کشورهایی با قوانین اسلامی کمتر است٬ در این کشورها از سیستم اجتماعی و فرهنگی بیشتر حرف زده میشود و تاثیر آن در تجاوز علیه زنان.  

 

نصف کسانیکه به سوالات پاسخ داده اند میگویند بعد از تجاوز عذاب وجدان داشته اند.  بقیه اینرا حق مسلم خود دانسته اند.

 

اینکه مردان بسیاری و اکثریت در کمال آزادی و با عقل سلیم تصمیم به تجاوز گرفته و در مجموع نگرانی از این امر ندارند٬ محققین این موسسات را به این نتیجه گیری رسانده که فرهنگی که این مردان نمایندگی میکنند٬ عمیقا ضد زن است.

 

تعدادی از کسانیکه زنان را مورد تجاوز گروهی قرار داده اند٬ اعتراف کرده اند که در جوانی مورد تجاوز جنسی از سوی مردان بوده اند. آمار مردانی که در دوران کودکی قربانی تجاوز بوده اند در دوران نوجوانی و بعدها تجاوز میکنند٬ در این بررسی ها فاحش است.

 

در یک بررسی جداگانه کارشناسان به بررسی خشونت در یک رابطه زناشویی و یا رابطه خانوادگی پرداخته اند. خشونت های بدنی و  جسمی و همچنین  جنسی.  ۴۶ در صد مردان مورد پرسش گفته اند که حداقل یکبار در رابطه خود خشونت علیه همسران و یا دوست دختران خود اعمال کرده اند٬ یعنی نزدیک به نیمی از مردان.

 

جالب اینست که در بررسی ها اثبات میشود که این مردان که در خانه علیه همسران خود دست به کتک میبرند در خارج از خانه اینرا عملی نمیکنند و در کار و روابط دیگرشان خشن نیستند.

 

 دلایل اعلام شده از سوی مردان کشور به کشور فرق داشته اما در مجموع از فرهنگ و سیستم اجتماعی و سیاسی بعنوان دلایل اصلی نام بوده میشود.

 

 راخل جوکس یکی از مسئولین بررسی کننده این موضوع میگوید باید اقدامات و پیشگیریهای موثر علیه خشونت  بکار برد و استراتژی دراز مدتی را تعریف کنیم.

 

این آمار باید مورد توجه جدی همه ما قرار گیرد. شکستن تابوها در مورد وجود تجاوز در رابطه زناشویی و در بین زوج هایی که ازدواج کرده و یا در یک رابطه تعریف شده باهم زندگی میکنند٬ بسیار مهم است. در کشورهای اسلام زده٬ و در بین میلیونها نفر٬ صرف زندگی کردن در یک زیر سقف و یا حضور در یک یک رابطه تعریف شده٬ شبهه وجود تجاوز در این رابطه را از بین میبرد٬ در حالیکه در این آمار میتوان دید که آمار تجاوز در این روابط بسیار بالا است٬ تنها معضل اینست که این تجاوز یعنی وادار کردن اجباری زن به یک رابطه به رسمیت شناخته شود.

 

.از نظر من این موضوع بسیار مهم است و در وهله اول باید با صدای بلند در مورد آن حرف زد. در عین حال در مورد خشونت و تجاوز و بی حرمتی و کتک زدن به زنان در روابط زناشویی٬ بررسی های لازم و کافی انجام نمیشود و بویژه این امر در کشورهای اسلام زده بسیار کم است.

 

این آمار ماتریال بسیار مناسبی است برای بررسی علل این وضعیت.

تاثیر فرهنگ و سیستم اجتماعی را در این بررسی ها به نحو کلی گفته اند. بنظر من باید در مورد مذهب و اسلام و نقش آن در این موقعیت دراماتیک بدون لکنت زبان حرف زد. امری که موسسه مزبور به آن حتی اشاره هم نمیکند. تعریف جایگاه زن در اسلام و فرهنگ ضد زن اسلامی٬ اجازه دادن به مردان به تجاوز کردن به زنان ٬ تعریف زناشویی اسلامی بر محور نفقه و تمکین٬ صیغه اسلامی٬ چند زنی و نداشتن حق طلاق و ... و... یعنی اجازه رسمی دادن به تجاوز به زنان در ابعادی گسترده و اجتماعی و قانونی٬ یا رسمیت دادن به ازدواج کودکان از نه سالگی و ... و... این  ها زمینه ساز فجایع این چنینی هستند و باید مورد بررسی و نقد و افشا قرار گیرند.

 

فعالین مدافع حقوق زن٬ مدافعین برابری زن و مرد و همه منتقدین این رفتار مردسالارانه و ضد زن باید به بررسی علل این اوضاع پرداخته و نگاهی انتقادی به فرهنگ و اخلاقیات و سنت های مردسالارانه و سیستم اقتصادی و سیاسی و نظام هایی بیاندازند که از نابرابری بین زن و مرد سود برده و برای دوام و بقا این فرهنگ ضد انسانی تلاش میکنند.

 

ما در این نشریه خواهیم کوشید٬ در مورد تک تک این موضوعات حرف بزنیم و از زنان و از همگان دعوت میکنیم در مورد تجارب خود٬ مشکلات و مسائل و همچنین بررسی های خود برای این نشریه بنویسند. تابوشکنی و حرف زدن واضح در مورد این معضلات که زندگی میلیونها زن را به نابودی میکشاند٬ قدم اول در مقابله با اینها است.

 

منتشر شده در نشریه زن آزاد شماره ۱۰

 

 

 

fitnah.movement@gmail.com