ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

فراخوان زنان در عربستان:

۲۶ اكتبر به خیابان بیائید و رانندگی كنید

 

مهین علیپور


رانندگی زنان بر وضعیت فیزیولوژیک آنان تاثیر می گذارد. این اظهارات این شیخ دیوانه و عقب گرا است. شیخ اللحیدان به عنوان یکی از اعضای کمیته ۲۱ نفره "علمای ارشد"، حق صدور فتوا و توصیه به دولت را دارد و شماری از شخصیت های سعودی از وی تبعیت می کنند اللحيدان تا سال ۲۰۰۹ ، رئیس شورای عالی قضایی عربستان بود. اللحیدان" به روزنامه "سبق" گفته است که: زنانی که مایل به لغو ممنوعیت رانندگی زنان هستند، باید عقل خود را بر قلبشان ترجیح داده باشند".


اللحيدان مدعی شد: اگر زنی بدون ضرورت اقدام به رانندگی ماشین کند ، این مساله بر وضعیت فیزیولوژیک وی تاثیر می گذارد زیرا این مساله در علم پزشکی بررسی شده و مشخص شده که رانندگی بر شکل و وضعیت جسمانی زنان و تخمدان آنان تاثیر منفی می گذارد. وی ادامه داد: از این رو می بینیم اغلب زنانی که به طور مستمر رانندگی می کنند ، کودکان آنان به نوعی دچار نقص های بالینی با درجه های متفاوت هستند.
در هفته گذشته، فعالان حقوق زنان عربستانی با انتشار فراخوانی در اینترنت از زنان این کشور خواستند برای مقابله با ممنوعیت رانندگی زنان، روز بیست و ششم اکتبر رانندگی کنند. چندین سازمان فعال در زمینه حقوق زنان طی کمیپینی خواستار این شدند که زنان از این موانع تعیین شده علیه حق رانندگی زنان نافرمانی کنند و روز ۲۶ اکتبر بیرون آماده و رانندگی کنند. ۱۱ هزار نفر تاكنون از این كمپین پشتیبانی كردند که شخصیتهای معروفی بین این هواداران وجود دارند.


استقبال بسیار گسترده از این فراخوان موجب شد پایگاهی که این فراخوان را داده است، فیلتر شود

.
سخنان و اظهارنظرهای "اللحیدان" در گذشته همواره موضوعی برای بحث و گفتگو در داخل جامعه عربستان بوده است، و با وجودیکه وی و همپالکیهایش شدیدا با تغییراتی که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان تحت فشار جنبش زنان درخصوص اعطای آزادی های بیشتر به زنان میخواهد بدهد، مخالفند ولی مانعی سر راه این شیخ وبقیه اعضای ۲۱ نفره علمای ارشد و نیست. وی و کمیته اش همچنان حق دادن فتوا و توصیه به دولت را دارند.


این شیخ همچنان میگوید که زنان در صورتی میتوانند رانندگی کنند که در بیابان باشند و همسرشان مجروح شده باشد. این اراجیف که فقط میتواند از حلقوم یک دیوانه در آید بعد از موفقیتی که این کمپین بین زنان داشته است داده شده، داده شده است.


آنچه این شیخ دیوانه و مرتجع میگوید سخنی تازه نیست. در همین عربستان سعودی در ماهای گذشته بازی دختر بچه های بالای ۱۲ سال در پارکهای بازی ممنوع شده است .


وقتی اراجیف اسلامی دیگر مانع زنان نمی شود این جماعت، به اصطلاح لباس علمی و متخصص درامور زنان می پوشند تا شاید بتوانند با شیادی آخوندی و اسلامی علم پزشکی را تحریف و باعث نجات اسلام شوند. همچنین در جائی این شیخ میگوید که زنانی که میخواهند رانندگی کنند باید عقل را بر قلب خود قالب کرده باشند! غافل از اینکه آنانی که در عربستان پیش برنده و گرداگرد کمپین حق رانندگی زنان شده اند عقل خود را هرگز بدست این دیوانگان و مرتجعین ضد زن نخواهند داد. آنان با مبارزات خود حتی شاه عقب مانده در عربستان سعودی را وادار کرده اند که در برابر مبارزات زنان در عربستان و خصوصا از ترس بهار عربی در برابر رفر م هائی سر تسلیم فرود آورد و این شیخ هم كیش خود را از پست ریاست قضاعیش بر کنار کند.


ادیان و بخصوص دین اسلام با تمامی احادیث و شیوخ و امامانش جز مانع و سرابی در زندگی زنان و حقوق زنان نیست. فضاحات مقدسه اینها همیشه برای مانع شدن زن به یک دنیای آزاد و برابر است.


این کاملا بجاست که در این دنیای مدرن امروزی آدم كاملا متحیر شود که چرا یک زن بعنوان یک شهروند برابر با مرد نباید بتواند رانندگی کند؟ این فن در این زمانه برای زنان یک نیاز است تا یک حق!


آنچه که این شیوخ را میترساند صدمه به تخمدان زنان و آوردن فرزندان ناقص نیست بلکه رانندگی و بسیاری دیگر از جنبه های عملی استقلال زنان، قوانین کثیف شریعه و این دین ضد زن را بباد فنا خواهد داد. چون پایه های همه ادیان بر زن ستیزی استوار است.


به قول ایشان زن فقط در بیابان و برای نجات شوهر باید رانندگی کند و نه برای نجات فرزند و مثلا رساندن فرزندان به بیمارستان در صورت لزوم! یا برای تفریح و خوشگذرانی. البته از این شیوخ مرتجع و فراموش کار باید پرسید زنی که حق رانندگی ندارد چطور باید این فن را قبلا یاد گرفته باشد که در بیابان بتواند همسر خود را نجات دهد.*

 

مندرج در زن آزاد شماره ۱۵

 

fitnah.movement@gmail.com