ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

به تبعیض جنسیتی در

 Universities UK (UUK)

پایان دهید

 

مريم نمازى

 

 

 

 

 

 

 

 

Universities UK (UUK) هیئتی مرکب از معاونین دانشگاه‌ها و مدارس عالی در انگلستان، ویلز و اسکاتلند است که خط مشی مشترک این نهادهای آموزشی را در زمینه‌های مختلف تعیین می‌کند. این هیئت اخیرا رهنمودی تدوین و منتشر کرده و در آن گفته است: جدا نشاندن زنان از مردان در جلسات سخنرانی که سخنران آنها از خارج دانشگاه دعوت می‌شوند کار تبعیض‌آمیزی نیست، بشرط آنکه زن‌ها و مردها در ردیف‌های کنار هم بنشینند، نه اینکه زن‌ها در عقب سالن بنشینند و مردان در جلو. بنا بر رهنمودUKK در صورتی که زن و مرد در جلسه‌ای در ردیف‌های کنار هم بنشینند، صرف جدا نشاندن آنها متضمن هیچگونه تبعیض جنسیتی نیست؛ چون به این ترتیب با زنان و مردان به یکسان رفتار شده و به یک شیوه واحد از هم جدا شده‌اند.


بر همین قیاس می‌‌توان استدلال کرد که اگر سیاه پوستان و سفید پوستان به شیوه واحدی از هم جدا می‌شدند، آپارتاید نژادی‌ای در کار نمی‌بود! این واقعا و دقیقا بحث “جدا اما برابر“ بود که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در مقابل انتقاد‌هائی که از آن می‌شد مطرح می‌کرد.

 

UUK اضافه می کند: این جداسازی را وقتی در متن واقعیات پیشتر مطرح شده [در این مجموعه] در نظر بگیریم خواهیم دید که تنها در صورتی می‌تواند تبعیض جنسیتی محسوب شود که متضمن ”رفتار کمتر خوشایند‌ی“ با یکی از دو جنس شرکت کننده در جلسات باشد. لذا باید بیاد داشت که ... ملاحظات و نگرانی‌های مطرح شده از جانب مخالفین جداسازی نباید منجر به ایجاد مانع برای یک گروه مذهبی شود که می‌خواهد جلسه مباحثه‌ای را در انطباق با نظام عقیدتیش برگذار کند...


”و نهایتا، اگر اضافه کردن یک قسمت مختلط به قسمت‌ جداسازی شدۀ سالن مخالف اعتقادات عمیق و قلبی گروه میزبان یا شخص سخنران باشد، دانشگاه یا مدرسه عالی که جلسه در آن برگذار می‌شود باید دقت کند که بر آزادی بیان گروه مذهبی مزبور، یا سخنران جلسه، محدودیت غیرقانونی اعمال نشود”.


روشن است که این حرف‌ها ربطی به نظام اعتقادی مردم ندارد. اگر داشت، مسلمانان بر اساس همان نظام عقیدتی اجازه نداشتند سوار اتوبوس یا مترو شوند، یا از همان دری که زن و مرد هر دو وارد محل کارشان می‌شوند وارد محل کارشان شوند، یا در رستوران‌های مختلط غذا بخورند، و یا ... حتی خود را به سالن سخنرانی جداسازی شده‌ای که به لطف UUK برایشان ترتیب داده شده برسانند چون می‌باید از خیابان‌ها و راهروهائی رد شوند که در آنها زن و مرد آزاد و با هم مخلوطند.


هر دم از این باغ بری می‌رسد! لابد قدم بعدی صدور رهنمود دیگری است مبنی بر اینکه زنان نامحجبه باید حجاب سر کنند مبادا حجاب سر نکردن‌شان “منجر به ایجاد مانع برای یک گروه مذهبی شود که می‌خواهد جلسه مباحثه‌ای را در انطباق با نظام عقیدتیش برگذار کند“ .یا شاید امر شود که در جلوی در وردی سالن نقاب به دست زنان بی عفت و بی حجابی که قصد شرکت در جلسه را دارند بدهند.


از اینها مهم‌تر، تکلیف زنان و مردانی - منجمله زنان و مردان مسلمانی - که نمی‌خواهند موضوع جداسازی قرار گیرند چیست؟ آنچه UKK در موردش دچار فراموشی مصلحتی شده اینست که موضوعات حجاب و جداسازی زن و مرد در میان خود “مسلمان‌ها” با مخالفت‌های بسیار شدیدی روبروست. اما UKK جداسازی را آشکارا توجیه می‌کند، و به این ترتیب به بهای زیر پا گذاشتن حقوق زنان و برابری زن و مرد، عالمانه و عامدانه در کنار اسلامیست‌ها می‌ایستد.


درک این نکته نیاز به نبوغ خاصی ندارد که جداسازی چیزی نیست که در مورد کسانی که با هم برابرند اعمال ‌شود، بلکه آنجا اعمال می‌شود که منظور جدا ساختن “فرادستان “از “فرودستان “باشد. در مورد حاضر هم زنان بیش از آن باعث “از راه بدر کردن“ مردان و مسبب هرج و مرج و فتنه‌اند که اجازه پیدا کنند در کنار مردان بنشینند‌. پس باید جدا از مردها نشاندشان و حجاب بر سرشان کشید. و UKK هم موافق است.


این رهنمود باید فورا باطل اعلام شود. پیشنهاد من اینست که همه به این جماعت متشکل در UKK تلفن بزنیم، نامه بنویسیم، و افشایشان کنیم تا مجبور شوند رهنمودشان را پس بگیرند. اطلاعات لازم برای تماس با آنها به شرح زیر است:
Woburn House 20 Tavistock Square London WC1H 9HQ
Tel: +44 (0)20 7419 4111
Email: info@universitiesuk.ac.uk
Website: www.universitiesuk.ac.uk
Twitter: @UniversitiesUK


پیشنهاد دیگر من اینست که هیچکس، چه بعنوان سخنران و چه بعنوان شنونده‌، حاضر نشود پا در اطاقی بگذارد که در آن زن و مرد را از هم جدا کرده‌اند. دانشگاه‌هائی که این رهنمودها را می‌پذیرند و سخنرانانی که حاضر به سخنرانی در چنین وضعیتی می‌شوند، باید بایکوت شوند.
در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳، روز حقوق بشر، یک حرکت اعتراضی در مخالفت با جداسازی جنسیتی در شهر لندن بعمل خواهد آمد. در اینجا می‌توانید به صفحه وقایع در فیس بوک ملحق شويد: https://www.facebook.com/events/180254252180446/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&source=1
ما دست اندر کار سازماندهی تیم‌های ضربت ضد آپارتاید جنسیتی برای جلوگیری عملی از این نوع آپارتاید در هر جا که بخواهد به اجرا گذاشته شود هستیم. برای پیوستن به این تیم‌ها از طریق ایمیل زیر با ما تماس بگیرید:   maryamnamazie@gmail.com
 

فراموش نکنیم که آپارتاید نژادی وقتی از بین رفت که مردم دیگر آنرا نپذیرفتند و تسلیم آن نشدند. آپارتاید جنسیتی هم درست به همین ترتیب ریشه ‌کن خواهد شد. آپارتاید جنسیتی هرگز با سیاست دلجوئی از اسلامیست‌ها، آنهم به شیوه UKK و از طریق نهادینه کردن زن ستیزی، از بین نخواهد رفت. آپارتاید جنسیتی وقتی از بین خواهد رفت که ما محکم در مقابل آن بایستیم و بگوئیم: نه، دیگر نمی‌پذیریم!

نسخه کامل رهنمودهای کذائی را می‌توانید در اینجا بخوانید: ExternalSpeakersInHigherEducationInstitutions

مندرج در نشریه زن آزاد شماره ٢١

 

fitnah.movement@gmail.com