ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

كاهش ساعت كار یا خانه نشین كردن زنان


مهراب دشتی از ایران


 

 


درخبرها آمده كه بزودی لایحه ی كاهش كار زنان به كمیسیون اجتماعی مجلس ارسال می شود. براساس مفاد این لایحه قراراست ساعت كار زنان شاغل از ۴۴ ساعت درهفته به ۳۶ ساعت تقلیل یابد .البته این تمام ماجرا نیست. این لایحه نیز مانند همه ی لایحه های جمهوری اسلامی آن قدر تبصره و حاشیه دارد كه ماده و متن اصلی آن گم می شود. این كاهش ساعت كار شامل همه ی زنان شاغل نمی شود، بلكه شامل آن دسته از زنان می شود كه :


۱- سرپرست خانواده اند .
۲- مادرانی كه كودكان زیر ۷ سال دارند .
۳- مادرانی كه فرزند یا همسر معلول دارند .
۴- مادرانی كه فرزند یا همسری دارای بیماری صعب العلاج دارن.


تهیه كنندگان این لایحه هدف خود را كمك به "بارآوری" زنان شاغل قرار داده اند. طرحی كه علیرغم افزایش مرخصی دوران بارداری وزایمان با شكست مواجه شده است .


طرح جدید كاهش ساعت كار زنان شاغل نیز ازهمین ابتدا شكست خورده است زیرا با مخالفت نمایندگان سرمایه داران وكارفرمایان به و خصوصا با مخالفت نمایندگان بخش خصوصی مواجه خواهد شد .


طراحان این لایحه درحقیقت به زیان زنان شاغل كاركرده اند. ادارات دولتی و علی الخصوص بخش خصوصی كارمندان و كارگران خود را ازمیان زنان انتخاب نمی كنند چراكه كارفرمایان به دنبال سود خود هستند و در صورت استخدام زنان، نرخ استثمارشان پایین می آید. زنان نیز شانس كمتری دركاریابی و استخدام شدن پیدامی كنند در یك جمله، این لایحه ابزاری است برای كاهش بیشتر حضور اجتماعی زنان . اگر قرار باشد از ساعات كار این زنان كارگر كم شود باید تضمین شود این كارگران از كار اخراج نشوند و همچنین بخاطر كم شدن ساعت كارشان از حقوق آنها كاسته نشود. البته همه میدانیم چنین تضمین هائی از سوی حكومت اسلامی بعید است.


دولت " تدبیر وامید "! نه تنها علیرغم وعده و وعیدهای انتخاباتی اش قدمی درراه افزایش مشاركت اجتماعی زنان برنداشته بلكه با این ترفند می خواهد زنان را بیش از پیش خانه نشین كند. زنان هرگز زیر بار این حقه ی سرمایه داری نمی روند و با طناب پوسیده ی ر‍ژیم زن ستیز به چاه نمی روند.

درج در نشريه زن آزاد شماره ١٢

 

 

fitnah.movement@gmail.com