ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

 

این جنبش حجاب برگیران است
 

 

 

مينا احدى

 

این روزها در یک صفحه فیس بوکی، عکسهای زنان در ایران را می بینیم که موهای خود را بر باد سپرده و بدون حجاب عکس گرفته و یا حرفهای دلشان را برای علنی شدن ارسال کرده اند. یکی مینویسد:
یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختر ایرانی لمس نوازش باد لای موهاشه... من این کار را کردم.

دیگری از مردان میخواهد که بی تفاوت نبوده و به یاری زنان بشتابند و سومی مینویسد با مادر و مادر بزرگم عکس بی حجاب گرفته و برای شما ارسال میکنیم.این استقبال گسترده از ایده علنی کردن عکسهای بی حجاب در صفحه " آزادیهای یواشکی زنان" که تا امروز بیش از ٨٠ هزار نفر عضو آن صفحه هستند، در حقیقت گوشه ای از جنبش اعتراض علیه حجاب و جنبش حجاب برگیران در ایران است.


جامعه ایران صحنه زور آزمایی نهایی با یک جنبش ضد انسانی و زن ستیز است. در ایران ٣٥ سال پیش کسانی به قدرت سیاسی دست یافتند که جامعه را به دوران قرون وسطی باز گردانده و همه این عقب گرد عظیم تاریخی را با زور و فشار و شکنجه و شلاق و اعدام به مردمی مدرن و آزاده تحمیل کردند.


یک ابزار مهم حمله جنبش اسلامی به جامعه، در گام نخست حمله به نیمه جامعه یعنی زنان بود. با این تفکر که اینها نیمه ضعیف جامعه هستند و کسی از آنها دفاع نمیکند. خمینی سر دسته این جماعت در آغاز حکومت اسلامی سوت حمله به زنان را زد و ابزار تحمیل بی حقوقی به زنان در ایران همین حجاب اسلامی و اجباری بود. با تحمیل حجاب به زن گفتند که او را آدم و برابر با مرد به حساب نمی آوردند و سمبل بردگی جنسی و بی حقوقی مطلق اسلامی را به سرش میکنند و این علامت و داغ ننگ را باید همواره با خود حمل کند. اگر از این دستور تخطی کند کارش به شلاق و زندان و جریمه میکشد و این سیاست را سالهای سال اجرا کردند. حجاب ابزاری بود که به همه نشان میداد که حکومت بر زندگی میلیونها زن و همچنین میلیونها نفر در آن جامعه فرمانروایی میکند.


زنان در ایران از همان اولین روز فریاد یا روسری یا توسری، پاسخ محکمی به این فرمان خمینی جلاد دادند. نه روسری نه توسری، ما خواهان حقوق انسانی خود هستیم حقوق جهانشمول زنان!


طبعا در آن روزها ما اندک بودیم. اما امروز اوضاع عوض شده است. امروز چادر سیاه بر سر کنندگان حکومتی، با تعدادی انگشت شمار در مقابل مجلس تجمع میکنند و فریاد وااسلاما سر میدهند و علیه میلیونها زن در ایران که حجاب را زیر پا میگذارند، شعار میدهند. این عکس از تهران در روز پنج شنبه این هفته است. زنان " بد حجاب" از زنانی که با چادر سیاه تظاهرات میکنند، عکس یادگاری میگیرند و به ریش سازمان دهندگان این حرکت مسخره می خندند. همین یک عکس اثبات میکند این حکومت رفتنی است!

 ما بارها گفته ایم که حجاب نه یک پوشش و نه یک مدل لباس و نه یک تکه پارچه، بلکه ابزار تحمیل بی حقوقی و به بند کشیدن زنان در یک جامعه اسلام زده بوده و هست.


دقیقا بهمین دلیل دولت و ولی فقیه و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و آخوند و گزمه و زندانبان و همه و همه یک شغل مهم اشان دقت در بالا و پایین رفتن حجاب زنان و رنگ این زندان انفرادی بوده که به زن در آن جامعه تحمیل کرده اند.


بهمین دلیل هم زنان در ایران وقتی دست به حجاب میبرند و آنرا جابجا میکنند، حجابشان را کمی عقب تر برده و یا رنگش را عوض میکنند، مستقیما با حکومت درگیر شده و به اینها میگویند قبولشان ندارند.


اینک بعد از سی و پنج سال نبرد، سی و پنج سال نبرد فرهنگی و مبارزه جانانه در خیابان و در محیط کار و دانشگاه و کارخانه، زنان عزم جزم کرده اند که حجاب یعنی این مظهر بی حقوقی و ستم بر زنان را یکسره دور بیاندازند.


آزادی یواشکی یعنی تمرین بر انداختن حجابها در همه جا. این یک واقعه مهم است. ما زنان در ایران با حجاب برگیران در خانه و خیابان و مدرسه و دانشگاه و کارخانه عملا اعلام میکنیم که حکومت اسلامی نمیخواهیم. که انسانیم و به خودمان احترام میگذاریم و اعلام میکنیم که دیگر به اراجیف مشتی آخوند و از گور برخاسته اسلامی و ولی فقیه اینها خامنه ای وقعی نمی نهیم.


جنبش حجاب برگیران جنبش نه به اسلام سیاسی، نه به حکومت اسلامی و جنبش دفاع از حقوق و حرمت زنان است. فرخنده باد این جنبش و گسترده باد جنبش حجاب برگیران در ایران

 

 درج در نشريه زن آزاد شماره۴٣

 

fitnah.movement@gmail.com