ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

دفاع از حقوق همجنسگرايان و ترانس جندرها

 در" کارناوال صورتى" در کلن آلمان

 

مينا احدى

 

 

۴۰ هزار نفر در روز يکشنبه با لباسهاى رنگى، با ماسکهايى زيبا بر صورت، با موزيک و رقص و آواز به خيابان آمده و در دفاع از حقوق همجنسگرايان، ترانس سکشوالها و ... رژه رفتند. يک ميليون نفر اين رژه جالب و رنگى را نظاره ميکردند و فضا پر از شادى و شور و احترام و همبستگى بود.


آلمان کشورى است که همجنسگرايان و مدافعين حقوق انسانى با برگزارى کارناوالهاى متعدد در شهرهاى مختلف، از فرهنگ احترام به انتخاب داوطلبانه افراد در روابط خصوصى و جنسى دفاع ميکند.


از روز جمعه شهر ما کلن، شاهد برگزارى کنسرت، کنفرانس، جلسه و پانل هاى متعدد در نقد هموفوبى و تحقير و آزار و اذيت همجنسگريان و نقض حقوق انسانى همجنسگرايان بود و روز يکشنبه از ساعات اوليه صبح تا عصر يک مارش بزرگ و جالب شهر کلن در آلمان را رنگى و شاد و پر سر و صدا کرده بود.


ما از جمله يک ميليون نظاره گر اين مارش بوديم. و وقتى در بخشى از صف، پرچم هاى سراسر جهان را به هم وصل کرده و با خود حمل ميکردند، به عنوان سمبل اين موضوع که همجنسگرايان در همه جا هستند و بايد حقوق آنها به رسميت شناخته شود، پرچم خونين جمهورى اسلامي را نيز ديديم.


حکومتى که از زبان احمدى نژاد به اصطلاح رئيس جمهورش در سالهاى قبل اعلام کرد که ايران اصلا همجنسگرا ندارد!! منظورشان اين بود که ما همجنسگرايان را نابود و محو ميکنيم. اين پلاتفرم جنبش اسلامى و از جمله جمهورى جنايتکار اسلامى در ايران است.


در اين ميتينگ همجنسگرايان ايرانى نيز حضور داشتند و يکبار ديگر اعلام ميکردند که عليه قوانين و سنتهاى ضد انسانى عليه همجنسگرايان در کشورهاى اسلام زده و در ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامى ايران هستند.


واقعيت اينست که ساليانه هزاران نفر همجنسگرا و يا ترانس سکشوال و ..، در کشورهاى اسلام زده قربانى ميشوند. صحبت در مورد اين معضل بزرگ، شکستن تابوها، دفاع علنى و آشکار از حقوق همجنسگرايان است. سنتى که در اروپا و از جمله در آلمان بسيار توده اى شده، ميتواند در کشورهاى اسلام زده نيز مورد استفاده قرار گيرد، اين سنت و راه انداختن کارناوالهاى شاد و جشن و شادى و رقص و موزيک در شکستن فضا و مقابله با سنتهاى ضد انسانى و هموفوبياى وحشتناک در کشورهاى اسلام زده ميتواند بسيار موثر باشد.


با سرنگون کردن جمهورى اسلامى ايران، زمينه براى زندگى و نفس کشيدن و عشق ورزيدن آزادانه همه و از جمله همجنسگرايان و ترانس جندرها و ... در ايران فراهم ميشود. تا رسيدن به آن روز، بايد سکوت سنگين در مورد اين معضل بزرگ اجتماعى را شکست. بايد به جنگ تابوها رفت و بايد زمينه را براى مقابله با فرهنگ و سنتها و قوانين ضد انسانى اسلامى فراهم تر کرد. اين وظيفه همه ما است!

 

مندرج در نشريه زن آزاد، شماره ۵٠

 

fitnah.movement@gmail.com