ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

منشورتان را در عمل دیده ایم

 

شهلا دانشفر

در حالیکه چرخهای ماشین سرکوب رژیم اسلامی شتاب بیشتری پیدا کرده و در همین مدت به ریاست رسیدن روحانی نزدیک به ٤٠٠ نفر اعدام شده اند، در حالیکه فشار بر روی زندانیان سیاسی در زندانها بالا گرفته و با محروم کردن زندانی از دارو و درمان، زندانی را به مرگ خاموش و شکنجه هر روزه محکوم میکنند، در حالیکه گشت های ارشاد رژیم برجاست و به زنان تحت عنوان بدحجاب گیر میدهند و جوانان معترض را نیز به عنوان "اوباش و اراذل" مورد تحقیر و آزار قرار میدهند، دولت روحانی و این جانیان اسلامی دارند از منشور "حقوق شهروندی" سخن میگویند. آیا از همینجا روشن نیست که منشوری که این جماعت برای شهروندان ارائه دهند چه معجونی میتواند باشد؟


"منشور حقوق شهروندی" روحانی، منشور یک حکومت آپارتاید جنسی با دستگاه قضائی ای است که تشنه خون و اعدام است. بنا بر این منشور و قوانین حاکم بر آن هر بلایی میشود سر انسانها آورد، اگر گوشه ای از قوانین جاری نقض شده باشد. از جمله میتوان امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه گذاری، زندگی با ثبات، نظم و تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت را سلب کرد، میتوان اموال، حیثیت، جان، حقوق و مسکن و شغل شهروندان! را مورد تعرض قرار داد، میتوان افراد را از محل اقامت خود تبعید و از زندگی در محل مورد علاقه خود منع نمود، میتوان حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی "شهروندان" را مورد تفتیش قرار داد، استراق سمع یا رهگیری و سانسور با مجاوز قانونی میتواند آزاد باشد و حتی میتوان بر اساس حکم دادگاههای "صالحه "جمهوری اسلامی حق حیات و زندگی را از انسانها گرفت. منشور "حقوق شهروندی" روحانی در واقع منشور چگونگی نقض پایه ای ترین حقوق انسانها در چهارچوب قوانین ارتجاعی اسلامی و دستگاههای قضای جنایتکارشان است. این منشور اعدام، سرکوب و تفتیش عقاید و خفقان است.


سهم زنان در منشور "حقوق شهرندی" روحانی!!!
منشور "حقوق شهروندان" روحانی، ادامه آپارتاید جنسی رژیم اسلامی است که تحقیر زن را در هر سطری از آن که سخنی از حق و حقوق زنان در میان است، میتوان دید. در این منشور بیحقوقی زن را در حقوقی اولیه چون حق طلاق و حضانت و غیره می بینیم. از جمله در این منشور از اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته! آنهم در صورت نبودن ولی شرعی!! سخن میگوید. همچنین حق طلاق نیز در حمایت قضایی "متناسب" در دادگاههای "صالح رژیم اسلامی"، با حفظ "کیان و بقای خانواده!!" منظور است.


در این بخش از منشور دولت موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات شده است، البته با توجه به موازین قوانین حاکم یعنی قوانین آپارتاید جنسی. از حق نگذریم که این منشور تا آنجا که به حجاب برمیگردد، تا حد "آزادی پوشش در چهارچوبه معیارهای اسلامی- ملی" کوتاه آمده است. چون هوا را پس دیده اند و به چشم خود می بینند که دیگر حجابی در کار نیست و به گفته خودشان حجاب رفت و نظام رفت.


منشور"حقوق شهروندی" روحانی، منشور بی حقوقی زنان و کل جامعه و منشور فقر و فلاکت بیشتر و ادامه جهنم کنونی برای همه مردم است.
منشور "حقوق شهروندی" روحانی در عین حال منشور دولتی است که در برابر مردمی که خواستهایی دارند و پاسخ میخواهند، وا مانده و به هذیان گویی افتاده است. این منشور ادامه بازی ای است که طیفی از دوم خردادی های شکست خورده و دارو دسته های مغضوب درون رژیم و رسانه های معلوم الحالی چون بی بی سی و غیره بازیگرش بودند، تا بلکه در برابر جامعه ای که خواستهای دارد و مترصد فرصت است که بیرون بریزد و تکلیفش را یکسره کند، بدنبال مفری برای کل نظامشان هستند. .


خودی ها هم صدایشان در آمده است!
حتی دوم خردادی ها و ملی اسلامی ها میگویند این منشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عقب تر است. و جالب اینست که توصیه شان اینست که جناب روحانی برود همان قانون اساسی را اجرا کند! یعنی قانونی که زن را نصف مرد اعلام کرده است. حرف شیرین عبادی دقیقا همین است. آنطرف تر نوشين احمدی خراساني را داریم که نمیتواند از این منشور کذایی دفاع کند اما در عین حال از زنان ایران میخواهد که به آخوند مورد علاقه ایشان شش ماه فرصت بدهند. برای چه؟ برای اینکه منشوری را که زن را طبق موازین اسلام تعریف کرده است پیاده کند. جواب ایشان اینست که این منشور عملا توسط نیروی انتظامی و گشتهای ثارالله دارد پیاده میشود و زنان ایران آنرا در عمل دیده اند. و حکومت شما نه شش ماه بلکه سی و چند سال فرصت داشته است که با جنایات بیشمار این منشور را پیاده کند.


به اینها فقط میشود گفت مردم ایران مدتهاست که از قانون اساسی جمهوری اسلامی و منشورهای کذایی اش عبور کرده اند. زن و مرد و پیرو جوان دارند با اعتراضات هر روزه شان این را میگویند و به طور واقعی منشور آزادیخواهی و برابری طلبی را فریاد میزنند. یک عرصه مهم این مبارزات جنبش رهایی زن است. اعتراضات شجاعانه و هر روزه زنانی است که تبعیض و نابرابری نمیخواهند و بخش معترض و رزمنده در جامعه هستند. مردم دارند این را در مبارزاتشان علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی، در محیط ها و مراکز کارگری با خواست حداقل دستمزد در گام اول یک میلیون تومان، و در مبارزات هر روزه شان برای داشتن یک زندگی انسانی بیان میکنند و صف اعتراضشان را شکل میدهند. منشور "حقوق شهروندی" مردم اولین حکمش سرنگونی رژیم آپارتاید جنسی و برچیده شدن بساط سرکوب و جنایت آنست. اولین احکام منشور حقوق شهروندی مردم نیز لغو مجازات اعدام و آزادی بدون قید و شرط سیاسی، برابری زن و مردم در تمام سطوح و رفاه و شادی و یک زندگی انسانی برای کل جامعه است. منشور حقوق شهروندی مردم، منشور نود و نه درصدی های جامعه برای یک دنیای بهتر و ساختن جامعه ای انسانی است. منشور حقوق شهروندی مردم، منشور رهای زن است.

ندرج در نشریه زن آزاد شماره ٢۵

 

fitnah.movement@gmail.com