ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

جنگ بر سر حجاب و یاوه گویی های روحانی

 

شهلا دانشفر

 

صبح روز ٢٧ شهریور جلسه هیات دولت تشکیل شد و سایه سنگین موضوع "حجاب" را در این نشست میشد دید. روحانی که قبلا هنگام کمپین "انتخاباتی" اش از این سخن گفته بود که دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند و عفاف مهمتر از حجاب است، در این جلسه بر اهمیت "عفاف" و "حجاب" در "جامعه اسلامی" تاکید گذاشت و از همه مردم به ویژه جوانان خواستار رعایت "حجاب" بعنوان یک دستور دینی شد. او در این نشست زیر فشار جامعه ای که خواستهایی دارد، زیر فشار مبارزه جانانه دختران و پسران جوان معترضی که علیه قوانین ارتجاعی اسلامی ایستاده اند و نیز زیر فشار جنبش رهایی زن و جنبش علیه حجاب این پرچم آپارتاید جنسی، به نحو خنده داری، به پرت و پلا گویی افتاده و از نیروی انتظامی خواهان پیگیری مساله حجاب و اجرای قانون حجاب با رویکرد "اخلاقی" و رعایت "کرامت انسانی" و به دور از هر گونه "افراط و تفریط" گردید. به وزیر کشورش نیز ماموریت طرح این موضوع را در شورای اجتماعی کشور داد.  بدین ترتیب روحانی که با پز "اعتدال" و آماده کردن اوضاع برای نشست پای مذاکره با غرب و نشان دادن چهره متفاوتی از دولت خود جلو آمده است، به طرز مسخره آوری فرمان به تعرض به زنان و اجرای قانون حجاب به عنوان دستوری دینی را البته "با رویکردی اخلاقی" و رعایت "کرامت انسانی" صادر میکند. به عبارت روشنتر با این اظهارات قرار است همچنان  گشت ها ی ارشاد و آمرین به معروفشان در معیت احمدی مقدم و نیروی انتظامی در خیابان ها و محلات پلاس باشند و "حجاب"، این "دستور دینی" را اجرایی کنند. این کل داستان دولت روحانی و ٣٤ سال حکومت رژیم اسلامی است. به گفته خودشان برای این کار ٢٦ سازمان و نهاد دولتی را بسیج کرده اند. تنها در استان فارس از آغاز سال تا کنون به ٥٠ هزار و ٩٠٠ زن تذکر داده اند.

 

در یک ماه اخیر نیز بر ابعاد این گشت ها  در میادین شهرها و مراکز خرید و مشخصا برج میلاد و غیره بیشتر شده است و این وضع و حالشان است. گزارشات حاکی از درگیری هر روزه زنان معترض با آمرین به معروف و سرکوبگران رژیم است. از جمله  خبر کتک زدن مامور امر به معروف در خیابانی در تهران آنچنان انعکاسی پیدا کرد که به بحث داغی در  درون حکومت و نزاعهایشان تبدیل شد. تا جاییکه احمدی مقدم رگ غیرتش بالا زد و اعلام داشت که با نیروی انتظامی شان حامی آمرین به معروف خواهد بود. خلاصه اینکه هر چه در توان داشتند کردند و امروز حجاب به یک مخمصه جدی حکومت تبدیل شده است. به همین دلیل است که باز هم یک موضوع هیات دولت در روز ٢٧ شهریور روحانی مساله حجاب و روحانی است و او  ناگزیر به واکنش جدیدی در قبال این موضوع شده است.

 

این جنبش رهایی زن است که رژیم اسلامی را چنین در مخمصه گذاشته است. نفس این اعتراضات و چنین کشاکشی نقش برجسته ای در توازن قوای سیاسی جامعه داشته و یک عرصه مهم مبارزات مردم در سطح جامعه است. با تمام قوا از این جنبش اعتراضی گسترده حمایت کنیم. هر جا که زنان تحت عنوان "بدحجابی" مورد تعرض قرار میگیرند، آنجا را به صحنه اعتراض خود تبدیل کنیم. دخالت کنیم و زنان معترض را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم.

 

درج در زن آزاد شماره ۱۱

 

 

fitnah.movement@gmail.com