ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

گروه فمن چه ويژگى دارد؟

 

 شيوا محبوبى

 

بنابر اخبار، در هفته گذشته دو تن از فعالين گروه فمن در يك برنامه تلويزيونى ورزشى در آلمان يك حركت اعتراضى سمبليك اجرا كردند. اين اعتراض اينبار به بيحقوقى زنان نبود بلكه به شرايط غير انسانى كارگرانى بود كه در قطر در رابطه با ساختن استاديوم در قطر براى جام جهانى ٢٠٢٢ كار ميكنند. فعالين فمن در حاليكه روی سینه هايشان توپ فوتبالی که از آن خون می چکید را نقاشی كرده بودند و روی شکم شان نوشته شده بودند: "با حقوق بشر بازی نکنید" و خواستار اعمال فشار بر دولت قطر جهت بهبود شرايط كار كارگران شدند. اين حركت سمبليك توجه حاضرين در استوديو و بينندگان و حتى كسانى كه از وضعيت كارگران در قطر خبر نداشتند را به وضعيت غير انسانى اين كارگران جلب كرد.

در طول يكسال اخير، مرتبا اخبار اعتراضات فعالين گروه فمن بالاخص اعتراض عليه مذهب و بيحقوقى زنان در رسانه ها منعكس شده اند. وقتى اين اخبار را در ذهنم مرور ميكنم تصويرى كه از فعاليتهاى اين گروه ميگيرم اين است: گروهى از زنان، بسيار هدفمند و ادامه دار از بدن برهنه خود كه در مذهب ممنوعه ميباشد به عنوان پوستر استفاده كرده، شعارهايى در دفاع از حقوق انسانها و عليه بردگى و اسارت را روى بدنشان مينويسند و دست به اعتراض برهنه ميزنند، زنانى كه مرز نميشناسند و در همه دنيا نه تنها صرفا از حقوق زنان بلكه از حقوق انسانها دفاع ميكنند، در همه جا ظاهر ميشوند، از كانال تلويزيونى گرفته، تا كليسا و مسجد و اماكن عمومى در كشورهاى مخلتف از جمله كشورهای تحت حاكميت قوانين اسلامى، فعاليتهايى كه بدون هيچ تعارفى مذهب را به چالش ميكشد.

طبعا اين اولين بار نيست كه اعتراض برهنه صورت ميگيرد، در دهه هاى اخير بارها زنان در كشورهای مختلف به مناسبتهاى مختلف و در اعتراض به بيحقوقى و ستم كشى به اعتراض برهنه دست زده اند و به اين وسيله توجه ميليونها نفر را به موضوع اعتراض جلب كرده اند. اما ويژگى اعتراضات گروه فمن چيست؟ اين گروه برای اولين بار در طول دهه هاى اخير، در بعدى وسيع به صورت ادامه دار و سازماندهى شده اعتراضات برهنه را نه تنها به يك موضوع و در يك كشور بلكه به نقض حقوق انسانى در سراسر دنيا به اجرا در آورده اند و مشخصا مذهب را در سطح وسيعى هدف قرار داده است. به نظر من خصيصه فوق به اعتراضات گروه فمن اهميت خاصى ميبخشد. علاوه بر آن، نوع ضد مذهب بودن اعتراضات گروه فمن ويژگى حتى بيشترى به گروه ميبخشد. فعالين زن فمن در اعتراض به مذهب و قوانين ضد زنش، هيچ تخفيفى قايل نشده اند. از سوزاندن بنر مذهبى گرفته تا اعتراض عريان در صحن كليسا را به اجرا در آورده اند. به خاطر نسبيت فرهنگى كوتاه نيامده اند و به يك معنى تابوى "احترام به عقايد مذهبى" را شكسته اند چرا كه به عقايد ضد انسانى نبايد احترام گذاشت بايد به اين عقايد اعتراض كرد.

لازم به ذكر است تعدادى كه خود را حتى مدافع حقوق زنان مينامند، اولين نكته اى كه در رابطه با فعاليتهاى گروه فمن توجه شان را جلب ميكند نكات بالا نيست، عريان بودن بدن فعالين زن فمن است. در برخى از كشورها مردها هم برهنه شده بودند اما اين افراد به مردها انتقاد نميكردند، بلكه تحت نام "استفاده كالايى از بدن زن" به فعالين زن انتقاد ميكردند. يعنى حق زنى كه خودش، آگاهانه و با وقف بر اينكه بدن برهنه زن ممنوعه است، از بدنش به عنوان يك پوستر اعتراضى استفاده ميكند و مينويسد:"بدن من ناموس هيچكس نيست" از نظر اين افراد به رسميت شناخته نميشود. آدم واقعا از اين "مدافعين حقوق زنان" به حيرت ميايد!! اما در عين حال نظرات اين افراد قابل درك است، اينها خواسته و ناخواسته اگر بسيار خوش نيت هم باشند و حتى اگر در كشورهايى با قوانين مدرن زندگى كنند تحت تاثير فرهنگ، رسوم، مذهب و قوانين حاكم هستند. از خودتان سئوال كنيد، تصويرى كه از بدن برهنه زن به شما در جامعه داده ميشود چيست؟

بدن عريان زن در مذهب ممنوعه است و استفاده از آن صرفا براى مرد، استفاده جنسى و توليد مثل ميباشد. در مذهب يهوديت حتى شوهر در هنگام سكس قرار نيست بدن عريان زنش را ببيند. بدن عريان زن منشا فساد است، تحريك آميز است و مرد را وادار ميكند مرتكب گناه بشود. اين خضعبلاتى است كه مرتبا شنيده ايم. حتى در جامعه سرمايدراى نيز استفاده از بدن عريان زن براى سود آوريست. در بسيارى از كشورهاى به اصطلاح مدرن هنوز زن نميتواند با سينه برهنه در خيابان راه برود و توسط پليس دستگير ميشود. هنوز وقتى پوسترى را با عكس يك زن برهنه ميبينيد روى هر دو سينه اش با علامت پوشانده شده است. هنوز اگر به زنى كه دامن كوتاه پوشيده و يا برهنه است تجاوز كنند ميگويند تقصير زن و طرز لباس پوشيدنش است كه به او تجاوز شده است. پس بدن برهنه زن هنوز يك تابو است.

صحبت در اين رابطه طولانيست اما مايلم نوشته ام را با يك نكته به پايان برسانم. اخيرا فيلم مستندى از زندگى و فعاليت گروه فمن درست شد كه جنجال نسبتا زيادی به پا كرد. در اين فيلم كه فعالين زن فمن آگاهانه تصميم گرفته بودند در آن شركت كنند به اين اشاره شده بود كه مردى با خصوصيات مردسالارنه كه برخودهای زشتى با فعالين فمن ميكند مسئول گروه فمن است. يكى از فعالين فمن در مصاحبه اى اظهار داشت كه به برخوردهاى اين مرد واقف هستند و جهت افشا او آگاهانه در اين فيلم شركت كردند. وجود يك مرد زورگو و مردسالار در راس گروه فمن براى بسيارى و از جمله خود من باعث تعجب بود. برخى ميگفتند كه اينها چه مدافعين حقوق زنانى هستند كه يك مرد با اين خصوصيات مسئوليتش را به عهده دارد و يكباره تمام فعاليتها و وجود فمن را زير سوال بردند و اين را مستمسكى براى حمله به گروه فمن قرار دادند. سوال اينست چرا برخى با ديدن اين فيلم، به فمن حمله كرده و تمام فعاليتهایش را زير سوال ميبرند؟

هر پديده اى را ميشود از جوانب مختلف بررسى كرد، نقاط ضعفش را ديد و به آن انتقاد داشت اما بايد نقاط مثبتش را نيز ديد، در غير اينصورت بررسى ما يك جانبه و مغرضانه خواهد بود. به نظر من استفاده ازاين فيلم مستند جهت زير سوال بردن فعاليتهاى گروه فمن نشاندهنده هدف افراد حمله كننده است كه اينبار در فرمى ديگر ميخواهند اعتراضات برهنه را زير سوال ببرند.

تصويرى كه در رابطه با فعاليتهاى گروه فمن در ابتداى اين مقاله نوشتم حتى پس از ديدن فيلم مستند آنها براى من تغييرى نكرده است و هنوز از نظر من گروه فمن با فعاليت سازماندهى شده و مداومشان در كمال شجاعت به قلب مذهب حمله كرده اند و از حقوق زنان و كل انسانها دفاع ميكنند.

درج در نشريه زن و آزاد شماره ٢۴

 

fitnah.movement@gmail.com