ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

ما علنى مبارزه مى کنيم!

 


سهيلا ابوالحسنى

 

 

 

چندی است اعتراض دیگری از سوی زنان ایران در صفحه فیس بوک شکل گرفته است و جهان را بیشتر و بیشتر با خواسته های بحق ما زنان در ایران آشنا ساخته است. حرکتی که روزنامه های بسیاری در دنیا از آن نوشتند و خبرگزاری های مختلفی به تحلیل آن پرداختند. در این برهه ازعمر جمهوری ننگین اسلامی هر حرکتی که بتواند ترکی دیگر بر پایه این رژیم متحجر بیاندازد قابل ستایش و پشتیبانی است، اما شاید با ورق زدن تاریخ و با بازگشتی کوتاه به گذشته و یادآوری حوادثی که برما گذشته است بتواند نقش پر رنگ تری از جنبش رهايى زن در عرصه مبارز با حجاب به خاطر آورد.

 

ما زنان سرزمین ایران تا آنجا که تاریخ یادمان می آورد و تلنگرمان می زند سی و اندی سال است که با حجاب مبارزه کرده ايم و تمامی روش های حکومت برای سرکوب آزادی هایمان را زیر پای گذاشته ایم. شاید بهتر است یادمان نرود شجاعانه و علنی در خیابانها مبارزه کردیم، روسری از سر برداشتیم، رنگ شاد بر تن کردیم و قهقه مستا نه سر دادیم.


ما برای مبارزه با حکومت در چهار دیواری خانه هایمان نماندیم تا یواشکی شاد باشیم و با بر تن کردن لباس رنگین و مالیدن سرخاب بر گونه هایمان جلوی آینه به خودمان افتخار کنیم.


بارها و بارها دیدیم که مامورین آزادی ستیز جمهوری اسلامی در خیابان از زنان کتک خوردند. بارها و بارها دیدیم که مامورین از نگاه شجاع و سراسر تنفر زنان ایران ترسیدند و در لانه موشهایشان ماندند. شاید بروز آزادی های یواشکی مان در جهان قدمی پیشرو در ارتباط با مبارزه با حجاب باشد اما چه خوب است که همگان بدانند ما فراتر و فراتر از آزادی های یواشکی مبارزه کردیم و شمشیرمان را از رو بستیم. ما سال های سال است با حجاب مخالفت کرده ایم و خود را پیشرو این اعتراض دانسته ایم و چه امید بزرگی است همراه شدن و تلاش دیگران دراین راستا.

 

دنيا مبارزه زنان ايران عليه حجاب اجبارى را از طريق آزادى هاى يواشکى ديد. اميدوارم اين انعکاس وسيع بين المللى بتواند توجه جهانيان به مبارزات واقعى و علنى زنان عليه نابرابرى و تبعيض در حکومت اسلامى، معطوف کند.

 

ستایش تقدیم تمامی زنان ایران که روسری از سر برداشتند و با گذاشتن تصویرشان در صفحه آزادی های یواشکی و ديگر صفحات در دنياى مجازى، لذت پیچیدن باد در موهایشان را به رخ حکومت کشیدند. ما شاید یواشکی روسری مان را برا مى داریم، اما علنی مبارزه می کنیم! *


مندرج در نشریه زن آزاد شماره ۴۴

 

fitnah.movement@gmail.com