ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

استقبال بى نظير مردم دنيا از کمپين نجات ريحانه جبارى ۲۶ ساله

 

تاکنون بيش از ۵۵٠٠٠  نفر طومار براى نجات جان ريحانه را امضا کردند

اين يک نظر سنجي مهم در دنيا است. ما دست ياري بسوي مردم دنيا دراز کرده ايم و اکنون لحظه به لحظه از سراسر جهان از زيمبابوه ، استراليا، امريکا، کانادا، آلمان، سوئد، يونان، مکزيک، لهستان، چين، فرانسه، ترکيه، عربستان سعودي، چکسلواکي، اطريش و ايران و....و....بيش از ٣۴۰۰۰ نفر طوماري را امضاکرده اند که در آن نوشته است ريحانه نبايد اعدام شود. ساعت يک و نيم نيمه شب به وقت آلمان ۲۴ ماه مارس است.

 

اين تومار براي بان کي مون، کاترين اشتون و احمد شهيد ارسال ميشود و امروز با اين سه نفر از طرف کمپين نجات ريحانه ، شادي پاوه تماس گرفته و اين امضاها را براي آنها ارسال کرد.

 

https://secure.avaaz.org/en/petition/Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_26_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/?sgoyhhb

با استقبال بي نظير مردم دنيا از فراخوان ، قلبهاي مهربان مردم دنيا به مادر و خانواده ريحانه ميگويد که ما بفکر شما هستيم و ما با اين حرکت سعي ميکنيم نشان دهيم که در اين روزهاي سخت در کنار شما هستيم و ما خواهان لغو فوري حکم اعدام ريحانه هستيم.

 

ما از مردم ايران دعوت ميکنيم که در اين حرکت مهم بيش از پيش سهيم شوند.. از جوانان در ايران دعوت ميکنيم که خبر اين اعتراض جهاني را وسيعا در مدياي اجتماعي پوشش خبري دهند. از همه مردم دعوت ميکنيم که کمک کنند ريحانه را نجات دهيم. از ايرانيان خارج از کشور دعوت ميکنيم که با سازمان دادن ميتينگ و حرکت اعتراضي کمک کنند ريحانه نجات يابد.

 

هفته همبستگي با ريحانه، هفته انجام يک مجموعه اعتراضات بين المللي است از همگان دعوت ميکنيم براي سازمان دادن ميتينگ، سخنراني و يا برنامه هاي همبستگي با ريحانه دست بکار شوند.

 

زنده باد اتحاد بين المللي براي نجات يک زن جوان در ايران

 

 

fitnah.movement@gmail.com