ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه

آرشيو خبرها

آرشيو اطلاعيه ها

آرشيو مقالات

کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

اطلاعيه شماره ٢

کمپین دفاع از زنان سرخپوش مریوان

عرف و سنت جمهورى اسلامى زن ستيزى است!
پاسخى به مرکز امور زنان و خانواده حکومت اسلامى 

٢٠ آوريل ٢٠١٣

 

 

در شهر مريوان بنا به دستور يک " دادگاه" يک مرد را با لباس زنانه در شهر ميگردانند و با عکس العمل متحدانه زنان ومردان آزاده روبرو ميشود. حالا همه اراذل و اوباش حکومتي به صف شده اند تا اين بلا را از سر حکومتشان بگذرانند. يکي از اينها نهاد زنان و خانواده حکومت اسلامي است که شايد اسمش را تا کنون کسي نشنيده٬ اين خواهران زينب به ميدان آمده و در اين مورد چنين گفته اند:
مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن محکوم کردن کوته بینی یک فرد و یا افراد تصمیم‌گیر در این جریان[مریوان]، خواستار پاسخگویی نیروی انتظامی و اندیشیدن تدابیر پیشگیرانه در این زمینه است تا دیگر شاهد چنین اقدامات تأسف بار و منافی اصول و عرف کشور نباشیم.

 

مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري براي ساکت کردن اوضاع و بهم نخوردن شيرازه حکومت زن ستيز اسلامي به ميدان ميايد. از همين اسم موسسه مزبور مرکز امور زنان و "خانواده" پيداست که اينها زن را همانگونه که پيغمبر و اسلام و دم و دستگاه جنايتکار اسلامي گفته٬ يک عنصر مهم در پايداري خانواده و خدمات دهنده جسمي و روحي و رواني و ... و خدمتکار بي اجر و مزد ميدانند و از زنان انتظار دارند کتک بخورند و تحقير بشوند و هيچ حقي نداشته باشند و در مقابل تعدد زوجات مرد و يا رياست او بر واحد خانواده و غيره و غيره حرفي نزنند و نفقه بگيرند و تمکين کنند.


اين عرف و سنت حکومت اسلامي است ويک جماعت چپاولگر و دزد و جاني٬ ميليونها نفر را در ايران به گروگان گرفته و با رفتار و سنت و سياستهاي قرون وسطايي جان مردم را به لب رسانده و اگر درمقابل سياستهاي ضد انساني وزن ستيزانه طوفان درو ميکنند فورا چادر بسر هاي حزب اللهي و شکنجه گران زنان زنداني از" واحد خانواده و زنان" رياست جمهوري!! به ميدان آمده و براي نجات کشتي در حال غرق حکومت اشان تقلا ميکنند.


همين نهادک مزبوردر پايان اطلاعيه اش ميگويد " تا در آينده شاهد چنين اقدامات تاسف بار و منافي اصول و عرف کشور " نباشيم.


اصول و عرف جمهوري اسلامي همين است. در اين حکومت سي و چهار سال است که زن را نيمه انسان و هيچ تعريف کرده و خونش را نصف خون مردم ارزش گذاشته و قتلش را آزاد کرده اند اگر به عرف حکومت اسلامي و اسلام پشت کند٬ ميتوانند او را يعني زن و دختر٬ همسر و مادر را د رخانواده بکشند و حکومت مدافع اين قتلها است. اصلا خودش سازمان دهنده سنگسار و قتل زناني است که عرف پيغمبر و اسلام اشان را زير پا بگذارد. عرف و اصول حکومت اسلامي زن ستيزي و دفاع از قرون وسطي است و همه اين کارها را ميکند تا جامعه را به بند بکشد وحکومت اسلامي را سر پا نگه دارد. شما تعدادي لچک بسر زالو صفت که در ارگانهاي حکومت اسلامي پول بالا ميکشيد و خون ميريزيد با اين حرکت زنان سرخپوش و مردم آزاده مريوان بايد براي هزارمين بار ديده باشيد که مردم از اين عرف و اصول شما متنفرند و مترصد فرصتي هستند که اين بساط خون و جنايت و بي حرمتي به انسان را واژگون کنند. اين خبر را به رييس جمهور و رهبرتان برسانيد که زنان سرخپوش مريوان جنبشي را دامن زده اند که ميرود در دنيا توجه ها را به مريوان و جنبش انسانگرايانه مردم در اين شهر و در ايران جلب کند.

 

زنده باد جنبش زنان سرخپوش مريوان
زنده باد دفاع شجاعانه و سنت شکنانه مردان از اين حرکت
مرگ بر جمهوري نکبت و زن ستيز اسلامي

کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان
۲۰ آوريل ۲۰۱٣

مینا احدی +49 (0) 1775692413
كیوان جاوید +44 (0) 7861476869
مریم نمازی +44 (0) 7719166731
آدرس پستی:
Maryam Namazie
BM Box 1919, London WC1N 3XX, UK
Email: fitnah.movement@gmail.com

 

fitnah.movement@gmail.com