ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه

آرشيو خبرها

آرشيو اطلاعيه ها

آرشيو مقالات

کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

اطلاعيه شماره ۴

 کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان

 

حرکت جهانی ميشود!

 

من از برابري زن و مرد در ايران و کردستان دفاع ميکنم.

 

عکس يک جوان که در سايت اينترنتي فمن- فرانسه پخش شده و به همراه آن در سايت اينترنتي فمن توضيح داده شده است که ; در روز دوشنبه در شهر مريوان حکومت اسلامي ايران يک مرد را با لباس زنانه در شهر چرخاند و زنان و مردان آزاده به اين اعتراض کردند و مردان زيادي با پوشيدن لباس زنانه به اين رفتار اعتراض کرده اند. ما هم به اين حرکت مي پيونديم و اعتراض ميکنيم.
https://www.facebook.com/francefemen
دعوت به يک جلسه براي سازماندهي اعتراض در سليمانيه عراق
جمعي از مدافعين حقوق زن و مدافعين حقوق انساني فردا دوشنبه در سليمانيه تجمع ميکنند تا براي سازمان دادن اعتراضات در سليمانيه عراق و در کردستان عراق در دفاع از اعتراض زنان و مردان آزاده مريوان اقداماتي را در دستو بگذارند.


اطلاعيه اين نشست به دست ما رسيده که در آن نوشته اند: براي آگاهي عمومي به منظور به راه انداختن اعتراض در مقابل رفتار حکومت اسلامي ايران در شهر مريوان نمايندگان سازمانهاي زنان کردستان و فعالين حقوق زن براي بررسي چگونگي اعتراضات در شهر سليمانيه جمع ميشوند . فردا دوشنبه ساعت ۲ بعد از ظهر محل قهوه خانه که لتوري
از نمايندگان همه سازمانهاي مدافع حقوق زن دعوت ميکنيم براي بررسي و تصميم گيري در اين مورد به ما ملحق شوند.
مردم شروع به جمع آوري امضا کرده اند.


خبري نيز از جمع آوري امضا در برخي از روستاها و شهرها به دست ما رسيده است که کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان اين روش اعتراضي را بسيار مفيد دانسته و از همه مردم در ايران٬ از سازمانهاي مدافع حقوق زن و از تشکلهاي کارگري و همگان دعوت ميکند که با جمع آوري امضا به اين رفتار وقيحانه حکومت اسلامي اعتراض کرده و در کنار مردم آزاديخواه مريوان باشند.


ما از سازمانهاي مدافع حقوق زن در سطح بين المللي و از همگان دعوت ميکنيم به اين جنبش اعتراضي مهم بپيوندند.
کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان
۲۱ آوريل ۲۰۱٣

 

مینا احدی +49 (0) 1775692413
كیوان جاوید +44 (0) 7861476869
مریم نمازی +44 (0) 7719166731
آدرس پستی:
Maryam Namazie
BM Box 1919, London WC1N 3XX, UK
Email: fitnah.movement@gmail.com

 

fitnah.movement@gmail.com