ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

زنده باد ۸ مارس، روز جهانی زن!


زندگى برابر و بدور از تبعيض حق ما است!

 

 

 

می خواهند ما زنان برده جنسی باشیم! مى خواهند مطيع و فرمانبر باشيم! مى خواهند بچه بزائيم، بچه نگه دارى کنيم، بشوريم و بپزيم و سرويس جنسى بدهيم و در کنج خانه باشيم؛ مى خواهند حق آزادانه زندگى کردن و شادى کردن و به شادى زيستن را نداشته باشيم. ديگر بس است! اين زندگى را نمى خواهيم!

 

در روز جهانی زن اعلام می كنیم!
زن و مرد برابرند! آزادى پوشش می خواهيم؛ جدايى جنسيتى در دانشگاهها و در محل کار و در اماکن عمومى را نمی پذیريم؛ محدوديتهاى تحصيلى و کار را دون شان انسان می دانيم؛ حق طلاق و حق حضانت بر كودك خود را طلب می کنيم؛ تجاوز و "حق" كنترل شوهر بر بدن خود را، نه بنام سنت و مذهب و نه تحت هيچ عنوان ديگر نمى خواهيم؛ شاد بودن و لذت بردن و برابر زيستن را حق خود مى دانيم. ما با صدائی كه گوش حاكمان را كر كند و قلبشان را بلرزاند حق خود را طلب می كنیم!

 

در روز جهانی زن اعلام می كنیم!
می خواهیم كودكی باشیم كه می خندیم و بازی می كنیم و می رقصیم و لباس های رنگارنگ می پوشیم! می خواهیم نوجوانی باشیم كه عاشق می شویم و می بوسیم و عشق می ورزیم! می خواهیم دانشجوئی باشیم كه حق انتخاب داريم، اينکه در چه رشته اى ادامه تحصيل بدهيم، اينکه در كدام ردیف و همراه كدام دانشجو و بر سر كدام میز می نشینم! مى خواهيم حق انتخاب شغل داشته باشيم و به ازاى کار مشابه دستمزد برابر بگيريم! مى خواهيم حق ورزش کردن در اماکن عمومى و دوچرخه سواری و حق حضور در استاديومهاى ورزشى را داشته باشیم! حق سفر آزادانه را می خواهیم. نه دولت و نه هیچ فرد دیگری نباید بجای ما و برای ما تصمیم بگیرد كه چه وقت و چگونه سفر كنیم. ما برده دوران باستان نیستیم كه برده داران حاكم بر زندگی ما باشند.

 

در روز جهانی زن اعلام می كنیم!
مردسالارى، تبعيض، بى حقوقى، خشونت و ستم عليه زن، ننگ بشريت است و همه اينها بايد از فرهنگ و قوانين کنار زده شود؛ كه قوانين اسلامى زن ستيز است؛ که ناموس پرستی و مالكیت مرد بر بدن زن توهین به زن و كل جامعه بشری است و آنرا نمى خواهيم! در ۸ مارس امسال اعلام می داریم، زن برده نيست؛ مجرم نيست؛ ضعيف و ضعيفه نيست؛ كه زن، زن است و زن انسان است و داشتن يک زندگى برابر حق همه انسانها است!

 

فتنه - جنبش برای رهائی زن در آستانه ۸ مارس امسال همه شما زنان و مردان برابری خواه و آزادی طلب را فرامی خواند تا برای تحقق این خواسته های انسانی به صف این مبارزه بپیوندید!

 

زنده باد زندگی برابر و بدور از تبعيض برای همه انسانها!
زنده باد روز جهانی زن!

فتنه - جنبش برای رهائی زن
۷ اسفند ۱۳۹۲- ۲۶ فوریه ۲۰۱۴

 

fitnah.movement@gmail.com