ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

 

ما صداى اعتراض زنان ايران هستيم!

 

 

 

 

 

 

 

صبح روز جمعه ۲۰ دسامبر٬ در مرکز شهر کلن در آلمان ٬ هيئتى شامل جميله ميرکى ٬ مهين درويش روحانى٬ احمد رحمانى و مينا احدى با مسئولين حزب چپ در آلمان ديدار کردند.

 

 از جمله زنانى که در هيئت اتحاديه اروپا در ايران در هفته گذشته حجاب بر سر کرده و در ملاقاتها با مقامات جنايتکار حکومت اسلامى حضور داشت٬ نماينده پارلمان از حزب چپ آلمان کورنيليا ارنست بود. ايشان نماينده پارلمان اروپا از فراکسيون چپها است و جزو هيئتى بود که در ايران بودند.

 

 

 

ما در اعتراض به حجاب بر سر کردن اين زنان و در اعتراض به سکوت و مماشات نمايندگان پارلمان اروپا در مقابل جنايات حکومت اسلامى و بويژه اعدامها ٬ در دفتر اين حزب حضور داشتيم.

 

در اين نشست يک چادر به مقامات حزب چپ تحويل داده شد و به آنها گفتيم که ما صداى اعتراض زنان ايران هستيم. زنان در ايران سى و چهار سال است که با تمام وجود عليه قانون حجاب اجبارى و عليه آپارتايد جنسيتى در ايران مبارزه ميکنند.

 

يکى از مسئولين حزب چپ در استان نورد راين وستفالن در يک گفتگوى تلفنى با مينا احدى در محل دفتر حزب چپ گفت که آنها در اين مورد يک اطلاعيه علنى خواهند داد و آنرا براى ما ارسال خواهند کرد.

 

عکسهايى از اين ملاقات:

 

لينک  دو کليپ از اين ملاقات :

http://youtu.be/ehpqmi5D1JE

http://youtu.be/TmkeElHFq2s

 

فتنه - جنبش براى رهايى زن

٢٠ دسامبر ٢٠١٣

 

 

fitnah.movement@gmail.com