ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

از کمپين ورود زنان به استوديوم در ايران دفاع کنيد!

ملاقات فعالين کمپين استاديوم براى همه

با کميته اجرايي فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) در شهر زوريخ

 


روز چهارشنبه ۱۲ ماه فوريه در محل دفتر فيفا در شهر زوريخ مينا احدي و طاهر جعفرزاده با اعضا کميته اجرايي فدراسيون جهاني فوتبال ملاقات کردند. 


نشست در ساعت ٣ بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۲ فوريه ۲۰۱۴ شروع شد. هيئت ما شامل طاهر جعفرزاده مسئول کميته ندا دي و مينا احدي سخنگوي فتنه ( جنبش براي رهايي زن) بود و از طرف فيفا "ليديا نسکرا" و "سونيا بين آيمه" از اعضا کميته اجرايي فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) "تاتيانا هاني" مسئول کميسيون فوتبال زنان فيفا، و "مويا دوود" معاون رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا و مسئول کميته زنان فيفا در آسيا در اين نشست حضور داشتند. اين نشست با مسئولين ارشد فيفا در مورد حق ورود زنان در ايران به استاديوم هاي ورزشي بود. 


در ابتدا مينا احدي از مسئولين فيفا بدليل ترتيب دادن اين نشست تشکر کرد و گفت: که در ايران بعد از روي کار آمدن حکومت اسلامي زنان از حق ورود به ورزشگاهها محروم شده و يک آپارتايد کامل جنسيتي عليه زنان در جامعه و در ورزش هم اعمال ميشود. 


مينا احدي در عين حال از وجود يک جنبش بزرگ در ايران براي ورود به استاديوم ها حرف زد و کمپين دفاع از ورود زنان به استاديومها را که اخيرا از سوي فتنه (جنبش رهايي زن) فراخوان داده شده را معرفي کرد و گفت: ما از فيفا خواهان موضعگيري در اين مورد و اعمال فشار بر جمهوري اسلامي ايران براي لغو فوري اين ممنوعيت هستيم. او تاکيد کرد که زنان ايران حق دارند مثل همه زنان دنيا در ورزشگاهها حضور داشته باشند. اين حق زنان ايران است که از حقوقي برابر با مردان برخوردار باشند.


طاهر جعفر زاده نيز در ابتداي اين نشست گفت: ما بسيار خوشحاليم که اکنون با چند نفر از مسئولين فدراسيون جهاني فوتبال در مورد يک معضل مهم زنان در ايران، بحث مي کنيم. بنظر ما ميتوان کاري کرد که اين ممنوعيت فورا لغو شود. 


از طرف هيئت فدراسيون فوتبال ابتدا تاتيانا هاني، اعضاي هيئت خودشان را معرفي کرد. او گفت: من تاتيانا هاني مسئول کميسيون فوتبال زنان هستم، اعضاي ديگر هيئت ما ليديا نسکارا اولين زني است که با بيشترين آرا به عضويت کميته اجرايي فيفا انتخاب شده است. او به همراه سونيا بين آيمه اعضاي اين هيئت از اعضاي کميته اجرايي فيفا هستند. نفر چهارم در اين هيئت مويا دوود معاون رييس آسيا و مسئول کميته زنان فيفا در آسيا است.


ليديا نسکرا گفت حتي در داخل فيفا نيز زنان با مشکلات زيادي توانسته اند به مقامات بالا برسند. ليديا نسکرا عضو هيئت اجرايي فيفا در ادامه گفت: ما از سال ۲۰۰۲ در مورد اينکه زنان در فيفا نيز بايد در سطوح بالا مسئوليت داشته باشند، حرف ميزديم و در سال ۲۰۰۹ مجددا اين مباحث اوج گرفت و در نهايت در ماه مي سال ۲۰۱۲ من و همکار ديگرمان سونيا بين آيمه به جمع اعضاي کميته اجرايي فيفا انتخاب شديم. ميخواهم بگويم راه مبارزه زنان بسيار طولاني و پر از پيچ و خم است. 


سپس سونيا بين آيمه در مورد دفاع قاطع و پيگير آنها از حق زنان در ايران و همه کشورها حرف زد. به دنبال "مويا دوود" که معاون کنفدراسيون فوتبال آسيا و مسئول کميته زنان فدراسيون فوتبال آسيا است از جريان سفر اخيرش به همراه سپ بلاتر رئيس فيفا به ايران حرف زد. مويا دوود گفت: ما هيئتي بوديم که ماه نوامبر۲۰۱٣ به ايران سفر کرديم. من در مورد اين سفر خودمان تويت کرده بودم و استقبال بي نظير ايرانيان در داخل و خارج از ايران را ديدم. ما در اين سفر يعني من و سپ بلاتر در رابطه با ممنوعيت ورود زنان به استاديوم ها واضح موضعگيري کرديم. 


بلاتر در ملاقات با حسن روحاني واعضا مجلس شوراي اسلامي از اين خواست رسما دفاع کرد و ورود زنان در ايران به استاديوم هاي ورزشي را حق زنان دانست و سپس در يک کنفرانس مطبوعاتي در تهران بلاتر باز هم بر اين خواست تاکيد کرد.


مويا دود گفت من در يک سخنراني در تهران از اين خواست مشروع زنان در ايران دفاع کردم. ما خواهان لغو ممنوعيت هاي ديگر در امر ورود و فعاليت زنان در ورزش هستيم. سخنراني من در تهران که در يکي از آنها فعالين تشکلهاي غير دولتي زنان و مدافعين ورود زنان به استاديوم ها نيزحضور داشتند، با استقبال زيادي روبرو شد. حتي يکي از زنان حاضر در جلسه از حرفهاي من فيلم گرفته و علني کرد. من بعد از سفرم به ايران نيز نتايج آنرا و نظر خودم را تويت کردم که باز هم با استقبال زيادي روبرو شد. عکس پايين از مويا دود در ايران:
در هر حال من ميخواهم بگويم که فدراسيون فوتبال آسيا از خواست شما دفاع ميکند. 


در ادامه اين نشست مينا احدي گفت: اتفاقا دفاع رئيس فدراسيون جهاني فوتبال سپ بلاتر از حضور زنان در ورزشگاهها از سوي مردم ايران و فعالين اين عرصه با استقبال روبرو شد و حتي زنان زيادي بعد از سفر بلاتر به ايران فکر کردند که ممنوعيت برداشته ميشود و در مسابقه فوتبال بعدي تعداد زيادي در مقابل استاديوم آزادي تجمع کردند که با سرکوب نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي روبرو شدند. در اين حرکت مردان زيادي نيز از حق ورود زنان دفاع کردند.


در پايان طاهر جعفرزاده از هيئت فيفا سوال کرد که فيفا چه اقداماتي را ميتواند انجام دهد که اين ممنوعيت عملا ملغي شود. هيئت فيفا اعلام کردند که ما از همان موضعگيري بلاتر حرکت ميکنيم و ميخواهيم که اين ممنوعيت لغو بشود. نماينده فدراسيون فوتبال آسيا گفت که در هشت مارس روز جهاني زن در شهر کوالالامپور يک نشست در مورد فوتبال زنان در آسيا برگزار ميشود که سعي ميکنيم در آن نشست قطعنامه اي در دفاع از زنان و حضور فعال زنان در فوتبال و ورزش تصويب کنيم و من سعي ميکنم مجددا در آن قطعنامه بطور مشخص از حق ورود زنان ايران به ورزشگاهها هم اسم ببریم. در اين نشست به سوالات نمايندگان فيفا در مورد جنبش عليه ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه ها در ايران پاسخ داده شد و در پايان يک نسخه از فيلم آفسايد ساخته جعفر پناهي وهمچنين يک قاب عکس با پوستر زير که يکي از پوسترهاي کمپين فتنه براي ورود زنان به ورزشگاه است را به آنها هديه داديم.


طرفين بر ادامه اين نوع نشستها و تداوم همکاري براي دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه تاکيد کردند.


فتنه - جنبش براي رهايي زن
کميته ندا دي

١٣ فوريه ۴١ ٢٠

 

 

fitnah.movement@gmail.com