ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

سازمانیابی در عرصه جنبش رهایی زن

 

یک عرصه مهم مبارزه در ایران، اعتراض علیه تبعیض جنسیتی و تحقیر و سرکوب سیستماتیک زنان است.  سازمانیابی در این عرصه نیز یک وجه مهم جنبش رهایی زن است. نکاتی در زمینه سازمانیابی در عرصه زنان:

 

به راه انداختن کمپین های مبارزاتی

یکی از اشکال جمع آوری نیرو در عرصه مبارزه علیه ستمکشی زن و فعال نگاهداشتن فضای سیاسی جامعه در این زمینه، به راه انداختن کمپین های مبارزاتی است.  نظیر کارزار اعتراضی زنان سرخپوش در مریوان علیه توهین رژِیم به زنان و پوشاندن لباس زنانه بر تن مردان به عنوان یک مجازات.  نمونه دیگرش کارزارهایی بوده که در موارد بصورت جمع کردن طومار اعتراضی علیه سنگسار صورت گرفته است.

از این دست کمپین ها و کارزار ها با ابتکارات مختلف میتوان برپا کرد و حول آن نیرو گرد آورد و گفتمانی را بدرون جامعه برد. مثلا در عرصه هائی چون ورزش و حق برابر زنان و مردان در ورزش، ورود زنان به استادیوم های ورزشی، جداسازی جنسیتی در دانشگاهها موضوعاتی از این دست است.

 

مدیای اجتماعی

درست کردن گروههای اعتراضی فیس بوکی بر سر موضوعات مختلف مربوط به ستم کشی زن و بلند کردن صدای جنبش رهایی زن. نمونه هایی چون جشن آب بازی در پارکها، جشن سبیلواره، موفرفری ها، زنان دوچرخه سوار در اصفهان از جمله نمونه های  این نوع فعالیت است. اعتراضی که بصورت گروههای فیس بوکی حول موضوعات اجتماعی شکل میگیرد، نیرو جمع میکند و بعد به فراخوان و آکسیون معینی ختم میشود. استفاده از مدیای اجتماعی البته هنوز جای خود را بخوبی در امر سازمانیابی اعتراضات باز نکرده است و ظرفیتی بسیار بیشتر از این در امر سازمانیابی، گرد آوردن افراد حول خواستهای سراسری و شکل دادن به اعتراضات گسترده ، اجتماعی و سراسری دارد . باید بدنبال این ایده ها بود و سازمانش داد.

 

انتشار نشریات اینترنتی در رابطه با ستم کشی زن

 نشریه نیز شکلی از جمع کردن نیرو حول مسائل اجتماعی و بردن گفتمان های آزادیخواهانه به درون جامعه است. امکانی است که از طریق آن افرادی گرد می آیند و در موقعیت قویتری برای سازماندادن اعتراضات اجتماعی علیه ستمکشی زنان قرار میگیرند. نشریه کمک میکند تا فعالین این عرصه از مبارزه به چهره های شناخته شده  و موثر تبدیل شوند.

 

درست کردن نهادهایی در دفاع از حقوق زن تحت عناوین مختلف.

در طول دهه اخیر ما در عرصه های مختلف مبارزات کارگری، دفاع از حقوق کودک و … شاهد شکل گیری تشکلها و نهادهایی بوده ایم. در عرصه جنبش رهایی زن نیز میشود چنین نهادهایی را شکل داد. مثلا درمورد خشونت علیه زن، علیه قتل های ناموسی، دفاع از زنان بعنوان تنها سرپرست خانواده، دفاع از حق طلاق و غیره.

 

بر پایی آکسیونی های کوتاه مدت بر سر خشونت علیه زن و موضوعاتی از این دست.

نبرد بر سر حجاب، نبرد هر روزه زنان معترض و جوانان با رژیم اسلامی است. برپایی آکسیونهای کوتاه مدت و برداشتن حجاب در متروها شکلی از این اعتراض است. این شکل از مبارزات نقش مهمی در تغییر توازن قوای سیاسی جامعه دارد. همچنین در مقابل گیردادن سرکوبگران رژیم به زنان بخش مهم دیگری از این نبرد هر روزه است. آمادگی جوانان در مواجهه با چنین اتفاقاتی و دفاع از زنان معترض و تبدیل محل به تجمعی اعتراضی یک اقدام مهم مبارزاتی است. اینها همه مسائلی است که میتواند در دستور کار جمع های حزبی در محلات و گروه های جوانان در محلات قرار گیرد.

 

طومارهای اعتراضی

طومارهای اعتراضی شکلی از گرد آوردن نیرو برای مبارزه علیه بیحقوقی زنان است. طومار برای حقوق برابر زن و مرد در ورزش، طومار در دفاع از حق زنان برای حضور در استادیوم های ورزشی، طومار علیه سنگسار یک زن، طومار با خواست بیمه بیکاری برای زنان خانه دارد، میتواند نمونه های از آن باشد.

 

گرد آمدن حول نشریه زن آزاد و مطالعه و بحث در مورد چنین موضوعاتی

نشریه ای چون زن آزاد، نشریه سازمان فتنه- جنبش رهایی زن، نشریه خوبی برای جمع کردن نیرو و راه انداختن بحث حول موضوعات آن و از اینطریق بردن گفتمان  بدرون مردم است. دور این نشریه میتوان نیرو جمع کرد و اعتراض شکل داد.

 

برپایی کنفرانس ها و سمینارها حول موضوع جنبش رهایی زن

برپایی کنفرانس ها و سمینارها و ابراز وجود اجتماعی شخصیت ها و چهره های جنبش رهایی زن بخش مهم دیگری از سازمانیابی در این عرصه از مبارزه است. چنین سمینارهایی را میتوان در تمام شهرها تدارک دید. دانشجویان و دختران و پسران جوان در دانشگاهها نقش مهمی در چنین شکلی از کار دارند.

 

اینها نمونه هائی از فعالیت در ایران است. شما چه اشکال دیگری از سازمانیابی در این عرصه به نظرتان میرسد؟ از تجربیات خود و از نظراتتان برایمان بنویسید.

 

فتنه – جنبش برای رهائی زن

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳

 

 

fitnah.movement@gmail.com